Miljardbron ska svälja en bil – per sekund

Senare i år påbörjas bygget av nya Skurubron. Bilisterna ska betala med en broavgift. Nacka accepterar avgiften men grannkommunen Värmdö kan komma att ta strid.

  • Publicerad 13:48, 23 maj 2017

Bo Ericson, Lännersta, är inte nöjd. Den nya Skurubron, som ska börja byggas inom kort, har han inget emot, däremot vänder han sig mot hur bron ska finansieras.

Där han står den här kylslagna majdagen vid vattnet under det mäktiga brospannet till den nuvarande Skurubron, tycker han att såväl Trafikverket som Nacka och Värmdö kommun ska tänka om.

Bo Ericson tycker att Nacka och Värmdö ska gå ihop och ta ett lån för att finansiera bron när det gäller de två tredjedelar som de som bor öster om Skurusundet ska betala.

– Jag är emot att vi ska betala bron själva. Det är väldigt orättvist att vi ska få en extra avgift som är så stor, säger Bo Ericson.

Livsnerven

Skurubron är livsnerven för östra Nacka och Värmdö.

På bron passerar 65 100 fordon per dygn, eller knappt ett fordon per sekund.

Om drygt tjugo år beräknas drygt 108 100 fordon köra på bron per dygn.

Under maj månad påbörjas upphandlingen av vem som ska få bygga bron.

Den ska vara klar i november.

– Det blir en leverantör som tar ansvar för hela bygget. Efter det kan man sätta spaden i marken, säger Veronica Gustafsson, mediekommunikatör på Trafikverket.

Den nya bron får tre körfält i vardera riktning, varav ett är kollektivtrafikkörfält. Även trafikplatserna Skuru och Björknäs ska byggas om, och befintliga gång- och cykelvägar på gamla bron ska renoveras,

Varför byggs en ny Skurubro?

– Det övergripande skälet är att förbättra framkomligheten och säkerheten, säger Veronica Gustafsson.

Den nuvarande bron är en flaskhals.

– Det är enda fasta vägförbindelsen med östra Nacka och Värmdö.

I takt med ökad befolkning kommer en ny bro att behövas. Den nya bron kommer att bekostas med en avgift som de som kör på bron betalar.

– Det kommer att kosta fyra kronor per passage dygnet runt, säger Veronika Gustafsson.

Betalas delvis med avgifter

Bron och övriga byggåtgärder beräknas kosta 1,3 miljarder kronor. Två tredjedelar av bron ska finansieras med avgiften, en tredjedel betalas av staten.

Bo Ericson är en av dem som kommer att köra på den nya bron.

– Fyra kronor låter lite men för mig betyder det 300 kronor i månaden.

En summa som han bedömer att han kommer att få betala varje månad mellan 15 och 20 år, ända till dess att bron är betald.

– Det är väldigt tråkigt, säger han. Jag är emot att vi ska betala bron själva. Det är väldigt orättvist att vi ska få en extra avgift som är så stor. Ett alternativ är att flytta betalstationen till Kaffebacken (längre västerut på Värmdöleden, i Sickla), då får alla betala.

– Om många väljer att ta den gamla bron så tar det längre tid innan den nya bron är betald.

Vad är motivet till att ta ut en avgift?

– Det har inte funnits några diskussioner om andra alternativ. Det är en finansieringslösning man väljer för att kunna genomföra infrastruktursatsningar, annars hade man inte kunnat genomför det, säger Veronika Gustafsson.

Ett annat exempel där brukaravgifter har finansierat ett brobygge är den nya Sundsvallsbron, enligt Gustafsson.

Den nya Skurubron är tänkt att stå klar 2021. Hela broprojektet, med ombyggda trafikplatser, renoverad gång- och cykelväg samt lokalgata på gamla bron, beräknas vara klart 2023.

Fakta

Drygt 100 år gammal bro

194–1915: Skurubron byggs

1957: Den befintliga Skurubron dubbleras till två broar

284 meter lång valvbro

32 meter över farleden

Dåtidens största betongbro

Arkitekt: Lars Israel Wahlman

Den nuvarande Skurubron blir kvar när nya Skurubron byggts och byggs om till lokalgata och gång- och cykelväg.

Källa: Trafikverket
Visa merVisa mindre