Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåker, anser att kommunen följer barnkonventionen. Foto: Stefan Källstigen

Michaela Fletcher (M): Vi följer barnkonventionen

"Vi strävar alltid efter barnets bästa". Det säger kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) som svar på kritiken från barnen i klass 3A.

  • Publicerad 13:58, 3 nov 2020

Det är familjens ansvar att söka en ny bostad

– I barnkonventionen finns 42 artiklar. I artikel 5 står att barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling. I artikel 27 står att barn har rätt till skälig levnadsstandard bland annat bostad.

”Hjälper med bostadsletande”

– Olika familjer har olika behov men om en familj behöver hjälp med att hitta en ny bostad efter de två första åren så hjälper kommunen till med bostadsletandet. Det menar vi är att se till barnets bästa, skriver Michaela Fletcher (M) som svar på barnens kritik.

Varför två års-regeln och inte längre tid för att nyanlända ska kunna etablera sig?

– I enlighet med bosättningslagen ska kommunen tillhandahålla bostad under de två första åren. Under dessa två år förväntas nyanlända aktivt söka en bostad. De flesta storstadskommuner, där bostadsbristen är stor, har två år som normalfall.

Fem års kötid

Hur avgörs var familjen hamnar efter de två åren?

– Det är familjens ansvar att söka en ny bostad. Vissa hittar en ny bostad i Österåker, vissa i andra delar av landet.

Är det aktuellt för Österåker att se över tvåårsregeln, exempelvis för barnfamiljer?

– Det är inte aktuellt att se över tvåårsregeln. I Österåker är kötiden hos det kommunala bostadsbolaget Armada i dagsläget drygt fem år, samtidigt som vi enligt bosättningslagen ska ta emot ett visst antal nyanlända utifrån ett centralt fastställt kommuntal varje år. De bostäder som används för att ta emot nyanlända behövs för att kunna ta emot nya anvisningar.

Här har sex kompisar flyttat på grund av tvåårsregeln