Micasa om köldkritiken: ”Måste ha gått oss förbi”

I en månads tid har boende larmat om kyla i lägenheterna på Tunets seniorboende. Trots att Micasa har fått in 10 anmälningar har de inte agerat. Nu svarar Micasas fastighetschef på kritiken. – Det har gått oss förbi, säger hon.

  • Publicerad 07:35, 2 nov 2018

Inomhustemperaturen hemma hos Kerstin Malmquist och Elsa Brännvall når knappt upp till 18 grader. Det får Kerstin att klä sig i ytterskor och morgonrock hemma medan Elsa sover med värmedyna.

– Det är så kallt så det kan du inte tro, säger Elsa Brännvall.

Fastighetsvärden Micasa lovar 22 grader. Men trots att tio anmälningar om kyla har inkommit under oktober har de äldre fortfarande kallt hemma.

Ulrika Thorildsson, fastighetschef på Micasa.

Enligt Ulrika Thorildsson, fastighetschef på Micasa, har fastighetsbolaget skickat ut personal som har mätt värmen, något som ska ske inom två dagar efter att anmälan inkommit. De har dock inte larmat om att det varit för kallt.

– Men värme är en upplevelse, säger Ulrika Thorildsson.

Kan de äldre ha mätt fel menar du?

– Man ska mäta på rätt sätt och det kanske man inte har gjort. Alla tycker heller inte att 22 grader är tillräckligt. Sedan kan det också vara drag som kan påverka den upplevda temperaturen.

Går det att ställa in extra värmeelement till de äldre? 

– Det är inte så bra eftersom att de påverkar termostaten. Då stänger man systemet ännu mer, säger Ulrika Thorildsso

Personalen som har mätt värmen – vilka åtgärder har de vidtagit?

– De har bland annat demonterat termostaten, justerat sprinters och luftat element. Det här kan vara lätt att åtgärda.

Nu lovar Micasa bättring – och värme till de äldre.

– Det har inte kommit till min kännedom att det finns specifika problem. Men de boende ska ha 22 grader inomhus, det är det vi ska leverera. Punkt slut.