Provfiske visar att mört och abborre är de vanligaste fiskarna i Vaxholm. Foto: Mostphotos

Mest mört i Vaxholm

Hälften av fisken utanför Vaxholm består av mört. Det visar provfiske som SLU, Sveriges lantbruksuniversitet utfört. Dessutom kan vattnet vara drabbat av övergödning.

  • Publicerad 09:26, 13 jul 2018

Nästan varannan fisk i Vaxholm – 46  procent – är mört. Näst vanligast är abborre, som utgör en fjärdedel av fisken. Det framgår av provfiske som SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, utfört.

– Fångsterna i Vaxholm skiljer sig från närliggande provfiskeområden främst i två avseenden; det fångas mer mört i förhållande till andra fiskar, och det fångas fler stora fiskar, framförallt stor braxen och abborre, säger Henrik Flink, forskningsassistent vid SLU.

Tecken på övergödning

En annan observation som gjorts är att siktdjupet i vattnet runt Vaxholm är bara cirka 4 meter. Det grumliga vattnet i kombination med mycket mört kan tyda på övergödning av vattnet, skriver SLU.

Totalt har 13 arter fångats under provfiskena runt Långholmsfjärden i Vaxholm 2016 och 2017. Provfisket har skett i samarbete med Länsstyrelsen och Vaxholms fiskevårdsområdesförening och ingår i den svenska övervakningen av kustfisk.