Mer tung kritik mot nya Lövstaverket

Planen för det nya värmeverket i Lövsta har fått ytterligare kritik från tunga instanser. Länsstyrelsen och miljöförvaltningen i Stockholm menar att riskerna för förorenat dricksvatten i Mälaren inte är tillräckligt utredda, rapporterar tidningen HässelbyDirekt.

  • Publicerad 06:26, 10 aug 2019

Stockholm stads och Stockholm Energis planer på ett nytt kraftvärmeverk har väckt starka känslor och hård kritik från såväl allmänhet som experter. Mitt i har tidigare berättat om kritiken från Norrvatten, vars vattenverk i Görväln förser över 600 000 människor med dricksvatten.

– Kraftverket i Lövsta innebär risker för Mälaren som dricksvattentäkt – både vid själva bygget, med risk för uppgrumling av botten, och i driftsskedet med ökande fartygstransporter som kan innebära grumling och grundstötningar så att petroleumprodukter kan läcka ut, sa Helene Ejhed, miljöingenjör på Norrvatten, till Mitt i i maj 2019.

Även Länsstyrelsen och Stockholms stads miljöförvaltning kritiserar detaljplanen för det nya Lövstaverket.

”Länsstyrelsen ansåg bland annat att detaljplanen inte tillräckligt tydligt visade hur dricksvattentäckter skulle kunna påverkas och hur föroreningarna i marken kan komma att påverka människors hälsa och säkerhet i samband med projektet”, skriver tidningen HässelbyDirekt.

Skjuter upp ansökan

Efter kritiken skjuter Stockholm Exergi nu upp sin ansökan om miljötillstånd till september.

– Det är viktigare att det blir rätt än att det går fort. Det är bättre att de experter vi har som hanterar de här frågorna får jobba klart med att ta fram alla underlag. Vi lämnar in ansökan när det är klart, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi till HässelbyDirekt.