Mer stöd i skolorna till elever med särskilda behov

Stödet för elever med särskilda behov ska stärkas med såväl särskilda undervisningsgrupper på alla grundskolor och resursgrupper i varje stadsdel i Stockholms stad. – Det här är en elevgrupp som behöver särskilt stöd, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

  • Publicerad 05:00, 29 jun 2020

Ambitionen är att alla elever ska kunna gå i ett vanligt klassrum i grundskolan, men för en del elever fungerar inte det, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist.

– Läraren kan konstatera att det finns en elev som inte fungerar i klassrummet, då måste man möta det på något sätt. Det här är en elevgrupp som behöver särskilt stöd.

Undervisning i mindre grupper

Därför införs ett nytt system inom grundskolan i Stockholms stad. Särskilda undervisningsgrupper ska finnas på varje skola, för att fånga upp elever som har svårt att vara med på klassrumsundervisning. Det kan handla om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, koncentrationssvårigheter eller utåtagerande elever.

För de elever som behöver ytterligare stöd ska dessutom särskilda resursgrupper finnas i alla stadens stadsdelar.

– Där samlar vi ännu mer kompetens och skolorna kan jobba mot resursgrupperna. Det som är unikt med resursgrupperna är att hemskolan är ansvarig. Rektorn släpper inte taget, utan fortsätter att ha ansvar för de här eleverna.

Tidigare stödinsatser finns kvar

Sedan tidigare finns också CSI-grupperna (centrala grupper med särskild inriktning) för de elever med störst behov av stöd. De finns bara på några få platser i staden. Tanken med det nya systemet är att fånga upp elever med mindre svårigheter och att erbjuda hjälp och stöd på närmare håll.

– Ju tidigare vi kan fånga upp de här barnen och hjälpa dem, desto snabbare kan de komma tillbaka till skolan. Med rätt hjälp och rätt stöd kommer de flesta av de här eleverna att klara skolan alldeles utmärkt.

Börjar i höst

Det nya systemet ska börja införas från och med höstterminen. Grupperna ska ledas av lärare och specialpedagoger.

– Målsättningen är att tillföra särskild kompetens, bland annat specialpedagoger, men det är brist på dem. Vi kommer också att rekrytera lärare som är dedikerade och har kompetensen.

Till hösten 2023 är planen att det nya systemet ska vara infört i hela Stockholms stad. Det finansieras till största delen av skolpengen.

Fakta

Stöd till elever med särskilda behov

Inom Stockholms stad finns flera stödinsatser för elever med särskilda behov och från och med i höst ska flera stödinsatser införas.

De som redan finns är:

  • CSI-grupper, centrala grupper för särskilda insatser. Finns på några få platser i staden, dit eleverna får pendla.
  • Fristående resursskolor. Särskilda skolor anpassade för elever med särskilda behov. Finansieringen består av skolpeng, socioekonomisk ersättning, strukturbidrag och tilläggsbelopp som skolan kan ansöka om. Den grönblå majoriteten inför ett strukturbidrag på 36 000 kronor per elev från 2021.

Från och med i höst byggs det särskilda stödet ut med:

  • Särskilda undervisningsgrupper på alla grundskolor i Stockholms stad. Finansieras av skolpengen och skolorna.
  • Resursgrupper, en eller flera i alla stadsdelar i Stockholms stad. Finansieras av skolpengen, utbildningsförvaltningen och elevens skola.
Visa merVisa mindre