Vintrarna med snö blir kortare i Stockholm. Men verkar bli mer intensiva. Foto: Mostphotos

Mer snö i Stockholm – men kortare vintrar

Snödjupet har – i snitt – ökat i Stockholm de senaste två decennierna. Samtidigt visar statistiken att snön ligger kvar allt kortare tid över året. Det verkar som om snövintrarna bli kortare, men mer intensiva.

  • Publicerad 18:00, 23 dec 2018

Efter att stadigt ha minskat under en period på drygt 90 år syns nu en ny trend för snödjupet varje år i Stockholm.

Sedan 1995 har det nämligen maximala snödjupet i snitt börjat öka. Fram till 2017 hade djupet ökat med över 30 procent sett till ett glidande 10-års medelvärde.

Däremot är variationerna från år till år stora.

Siffrorna kommer från en analys från miljöförvaltningen i Stockholms stad som släpptes tidigare i höstas och handlade om klimatindikationer för nederbörd.

Mer snö men kortare vintrar

Men samtidigt som snödjupet ökar visar samma analys att snön ligger kvar allt kortare i Stockholm.

Antal dagar per år med minst 1 centimeters snötäcke har minskat med 17 procent sett över hela mätningsperioden som började 1961.

Åren 1961-1990 var medelvärdet 83 dagar med minst 1 centimeters snötäcke. Den efterföljande perioden – från 1991 till 2017 – var medelvärdet 69 dagar.

Det går inte att fastslå, men det verkar tyda på att vintrarna med snö blir kortare, men samtidigt intensivare.

Mätningarna för snödjup har pågått sedan 1904 och görs vid Observatorielunden i Vasastan.

Snön i siffror i Stockholm

Största snödjupet, samt längsta och kortaste snövintern.

Källa: Stockholms stad.