Mer plats för lek och dagis på Valhallavägen

  • Publicerad 14:47, 1 sep 2014

Östermalm Programförslaget för västra Valhallavägen är ute på samråd och i förra veckan kunde vi berätta att exploateringskontoret vill bygga ännu fler hus i området. Nu har även Östermalms stadsdelsförvaltning svarat och därifrån vill man se tio fler förskole­avdelningar än nuvarande förslag. Dessutom vill man fördubbla lekytorna i området för att klara av trycket som uppstår när västra Valhallavägen exploateras.