Mer pengar till NSK:s arbete med nyanlända

När 90 nyanlända barnfamiljer flyttade in i Vasastan engagerade sig Norrtulls SK och erbjöd barnen träning till kraftigt reducerat pris. NSK:s initiativ har fått flera utmärkelser. Nu kan det utökas tack vare riktad sponsring.

  • Publicerad 07:15, 7 nov 2018

NSK:s integrationsprojekt startade i januari och hittills har över 70 nyanlända barn fått möjlighet att träna fotboll, innebandy, handboll och bordtennis.

Genom engagemang och bidrag från medlemmarna har NSK även kunnat samla in kläder, skor och utrustning till de nyanlända barnen.

Deltagande i cuper sponsras

Nu kan integrationsarbetet utökas då NSK inleder ett samarbete med hissföretaget Motum som går in och sponsrar de nyanlända barnens deltagande i cuper och andra sociala aktiviteter.

– Det är otroligt positivt. Nu kan vi erbjuda även våra nyaste medlemmar att åka med på cuper. Förhoppningen är att det ska skapa stor glädje och samhörighetskänsla vilket i sin tur kommer att påskynda integrationen ytterligare, säger Johan Brodin, kanslichef i Norrtulls SK.

Mitt i:s lokala hjälte i Vasastan

Klubbens integrationsarbete har fått en del uppmärksamhet och även vunnit två priser. I somras tilldelades NSK Nelson Mandela-priset av Stockholms stad och för en månad sedan tog klubben även, i hård konkurrens, hem Lokaltidningen Mitt i:s pris Min lokala hjälte i Vasastan.

Motum har en ambition att öka mångfalden på alla nivåer inom koncernen och ser Norrtulls SK som en förebild.

– Det är fantastiskt att se hur NSK genom stort engagemang och öppenhet lyckats integrera de nyanlända barnen och deras familjer i klubbens verksamhet. Det är ett viktigt arbete som vi gärna är med och stödjer, säger Motums vd Pontus Ärlerud.

Innabandygrupp för mammor

NSK:s integrationsprojekt kommer att fortsätta under 2019 och det finns planer på att utöka det och skapa aktiviteter för föräldrarna. Bland annat har man redan startat en mammagrupp där sju etablerade svenskar spelar innebandy tillsammans med sju afghanska kvinnor.