Med Matlyftet vill trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD) bryta isolering bland äldre runt om i staden. 2020 gick pengarna bland annat till att få äldre män att laga mat tillsammans på Mötesplats Fagersjö. Foto: Sacharias Källdén/Veronica Johansson

Mer pengar till matmys för äldre i Hammarby-Skarpnäck

Skarpnäcks stadsdel har beviljats 475 000 kronor av äldrenämnden i Stockholms stad för att motverka undernäring och social isolering bland pensionärer.

  • Publicerad 05:30, 25 maj 2022

I fyra års tid har staden beviljat pengar till stadsdelarna genom Matlyftet, ett initiativ för att bryta isolering, ofrivillig ensamhet och undernäring bland äldre.

– Vi använder måltider som redskap. En bonuseffekt är att kunskapen om mat ökar i verksamheter och hos äldre själva, säger äldreborgarrådet Erik Slottner (KD).

Har ökat

När Matlyftet introducerades 2019 söktes och anslogs ungefär tre miljoner kronor. I år söktes 18 miljoner kronor av stadsdelarna i Stockholm och 11,5 miljoner beviljades vid beslutet i äldrenämnden.

475 000 kronor gick till Hammarby-Skarpnäck. Här går det bland annat till en matfest utomhus, konserter med tilltugg, matlagningscirkel, inspirationsföreläsare och inköp av porslin.

Vänsterpartiets reservation

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum påpekar i en rapport från slutet av förra året att aktiviteterna staden satsar på uppskattats men att det saknas underlag för att se vilken nytta Matlyftet gjort.

– Sedan kan man fundera på hur det uppsökande arbetet kan stärkas så vi når dem med allra störst behov. Det finns alltid en risk för att den här typen av insatser nyttjas av de som redan är socialt aktiva, säger Erik Slottner.

Vänsterpartiet reserverade sig vid beslutet med hänvisning till rapporten. I stället för Matlyftet vill Vänsterpartiet se att pengar och resurser bland annat läggs på att utbilda personal, vid verksamheter som jobbar med äldre, i frågor som rör näring vid måltider.