Tomt. Klassrum i covidtider. Foto: Motsphotos

Mer pengar till "covidgenerationen"

Skolorna på ön fick nyligen ett statligt tillskott på över fem miljoner. Nu anslår regeringen ännu mer resurser.

  • Publicerad 07:15, 23 apr 2021

Det innebär orimliga konsekvenser för en ung människa

I sin vårbudget anslår staten extra pengar till skolan för att säkerställa att kunskapstappet blir så litet som möjligt efter pandemin. Härom veckan stod det klart att 5,5 miljoner kronor av den så kallade skolmiljarden kommer Lidingös kommunala och privata skolor till del.

I förra veckan anslogs ännu mer pengar. Totalt blir det 350 miljoner kronor extra till alla kommuner i landet. För Lidingös del innebär det ytterligare nära 1,5 miljoner kronor utöver de tidigare aviserade 5,5 miljonerna.

– Det är ett väldigt välkommet tillskott, säger Amelie Tarschys Ingre, kommunalråd (L) och ordförande utbildningsnämnden.  

Kan bli lovskola

Det är inte klart hur pengarna ska fördelas än. Utbildningsnämnden ska ta upp frågan på sitt möte 27 april.

– Jag tycker att det är viktigt att vi så fort så möjligt får ut de extra resurserna till eleverna, säger Amelie Tarschys Ingre.

Hon tror att det skulle kunna bli fler speciallärare, extra undervisningstid, hälsofrämjande insatser och extra lovskola.

Tappad motivation och sämre resultat

De så kallade "covidgenerationen" behöver stöd, menar hon. Distansundervisning och ökad sjukfrånvaro i pandemins spår har inneburit sämre studieresultat för en del elever.

– Vissa har tyvärr tappat motivation och fått problem med ökad oro och stress under pandemin.

Främst handlar det om gymnasieelever i årskurs två och tre som tvingats att plugga hemma.

– För dem som tar studenten i juni kan pandemins konsekvenser påverka möjligheterna att komma in på den högskoleutbildning de har drömt om. Det innebär orimliga konsekvenser för en ung människa.

Men även yngre elever har i vissa fall fått mindre undervisningstid.

– Då kan det behövas mer individuellt stöd för att komma ikapp. Så de extra resurserna är väldigt välkomna, säger Amelie Tarschys Ingre.

Glad. Amelie Tarschys Ingre (L) välkomnar det ekonomiska tillskottet. Foto: Liberalerna