Det är svårt att få nyanlända att delta i fritidsaktiviteter. Det vill staden råda bot på. Foto: Sara Kollberg

Mer idrott för Vasastans nyanlända

Just nu bor 90 nyanlända barnfamiljer i Norrmalm. Nu vill stadsdelen få fler av de nyinflyttade barnen att delta i fritidsaktiviteter.

  • Publicerad 06:03, 23 jan 2018

Redan nu råder en skriande brist på idrottshallar för Vasastans barn och unga. Problemet har orsakat en livlig debatt, inte minst när det gäller den planerade idrottshallen i Hagastaden.

Ska pågå i tre år

Men en grupp som sällan nämns i debatten är nyanlända. Enligt stadens egna rapporter är det svårt att få nyanlända unga och barn att delta i fritidsverksamheter, framförallt nyanlända flickor.

Nu väntas KFUM Central och Norrmalms stadsdelsnämnd sluta ett avtal som ska få flera nyanlända barn att delta i aktiviteter på fritiden.

Projektet ska pågå i tre år och ska bekostas av både stadsdelen och föreningen.

Norrmalms stadsdelsnämnd ska besluta om avtalet i nästa sammanträde 1 februari.