Trygghet, trivsel och tydliga regler. Så ska Pernilla Ericols, ny rektor på Kärrtorps gymnaisum, få skolan att lyfta. Foto: Erik Simander

Mer disciplin ska rädda Kärrtorps gymnasium

Oanmälda rektorsbesök på lektionerna, bestämda sittplatser i klassrummen och stängd dörr om man kommer mer än tio minuter för sent. Här är strategin som ska få Kärrtorps gymnasium på fötter igen – enligt nya rektorn Pernilla Ericols.

  • Publicerad 15:29, 14 sep 2016

Vi har fått mycket mer arbetsro nu när folk inte kan sitta bredvid sina kompisar.

Stökiga klassrum, missnöjda lärare och elever, försämrade studieresultat, dåligt rykte och sviktande elevansökningar. Under de senaste åren har Kärrtorps gymnasium alltmer kommit att likna ett sjunkande skepp. Men efter att Pernilla Ericols nu tillträtt som skolans nya rektor, efter att hennes två företrädare fått gå, ska skutan vändas.

– Jag har stor tilltro till skolans potential. Men det krävs tydligare och synligare ledarskap, det handlar dels om min egen roll, att jag måste vara delaktig så att elever och lärare inte känner sig ensamma om det blir problem. Vi behöver också gemensamma förhållningsregler för att både elever och lärare ska få arbetsro, säger Pernilla Ericols.

"Stor skillnad redan"

Nytt för i år är bland annat att skolan omformat en lärartjänst till en så kallad resurspedagog. De elever som kommer mer än tio minuter för sent släpps inte längre in i klassrummet, utan får i stället ta med sig skolböckerna till resurspedagogen.

– Vi vill inte att eleverna ska missa undervisning bara för att de kommer sent, men det blir heller ingen bra arbetsro med spring in och ut. Den här satsningen hjälper alla, säger Pernilla Ericols.

Dessutom har eleverna nu tilldelats bestämda platser i klassrummen. Eleverna Elizabeth Papagrigoratou och Samia Sherif, som båda går i tredje ring, välkomnar de nya reglerna med öppna armar.

– Vi har fått mycket mer arbetsro nu när folk inte kan sitta bredvid sina kompisar, det känns som att alla tycker att det har blivit bättre. Visst finns det fortfarande några som stökar, men det är stor skillnad sedan förra terminen, säger Samia Sherif.

Gratis lunch till lärarna

Förutom de nya reglerna satsar Pernilla Ericols på ökad vuxennärvaro i skolan. Själv flyttar hon ut från sitt kontor så ofta det är möjligt, för att i stället finnas tillhands i skolans allmänna utrymmen. Dessutom belönas de lärare som äter lunch tillsammans med eleverna, med gratis käk två gånger i veckan.

– Det är jag förstås oerhört glad för, som lärare är man inte van att få saker. Jag tycker redan det har fått effekt, stämningen är klart bättre, säger svenskaläraren Elisabeth Friberg.

Rektorn poängterar att hon ännu inte fäster någon större vikt vid frågan om hur hon ska få upp antalet elevansökningar.

– Det är klart att många, även jag själv, är bekymrade över att för få elever vill gå på vår skola. Men det kan vi inte påverka på något annat sätt än att förbättra verksamheten för de elever som redan är här, att de är nöjda och trivs är min första prioritet, säger Pernilla Ericols.

Här är nyheterna

- Rektorn gör kontinuerligt oanmälda besök på lektionerna, för att få en överblick över hur samspel mellan lärare och elever fungerar.

- Skolan har tillsatt den nya tjänsten "resurspedagog".

- De elever som kommer sent släpps inte in direkt i klassrummet. I stället sker endast ett gemensamt insläpp för eftersläntrare tio minuter efter att lektionen börjat. Kommer man senare än så får man ta med sig skolböckerna till resurspedagogen för egenstudier.

- Eleverna har bestämda platser i klassrummen, som roteras en gång i månaden.

- Lärare, rektor så väl som annan skolpersonal ska spendera så mycket tid som möjligt i skolans allmänna utrymmen.

- Gratis luncher för lärarna två gånger i veckan om de äter med eleverna.

Visa merVisa mindre