Sjukdomar som går att koppla till levnadsvanor står för en allt större del av samhällets kostnader. Foto: Mostphotos

Mer än varannan man i Tyresö är överviktig

56 procent av Tyresömännen är överviktiga. Det är fler än i övriga länet.

  • Publicerad 05:00, 13 aug 2019

Tyresöborna är tjockare än övriga stockholmare i länet. I alla fall enligt den nationella folkhälsoenkäten som Folkhälsomyndigheten genomför med jämna mellanrum.

Siffrorna visar att mer än hälften av männen i Tyresö – 56 procent – har ett BMI över 25 och alltså klassas som överviktiga.

Bland Tyresös kvinnor är 41 procent överviktiga, att jämföra med länet i stort där siffran är 37 procent.

Barnen i länet allt mer överviktiga

Allt fler barn mellan fyra och tio år i Stockholms län har övervikt och fetma. Ökningen är särskilt stor bland pojkar.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, inom Region Stockholm, har jämfört andelen barn med övervikt och fetma i femton av länets kommuner, skriver SVT Nyheter Stockholm som hänvisar till Dagens Nyheter.

I kommunerna Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nynäshamn, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Upplands Väsby och Vaxholm är ökningen särskilt stor bland pojkar.

Skiljer sig åt

Samtidigt skiljer sig förekomsten av övervikt kraftigt åt mellan olika områden i länet.

Rapporten visar att övervikt och fetma är vanligare bland flickor än bland pojkar vid fyra års ålder.

Vid tio års ålder har pojkarna kommit i kapp flickorna.

– I vissa områden är nu upp till var fjärde tioåring överviktig. Det gäller både pojkar och flickor. Hos tonåringar går till och med pojkarna om flickorna när det gäller övervikt och fetma, säger Liselotte Schäfer Elinder, adjungerad professor i folkhälsovetenskap på CES.

– Pojkar rör sig mer än flickor fram till tio års ålder. Men de äter också mer chips, läsk och godis och ökar därför också mer i vikt.

Utbildningsnivå spelar in

Tidigare studier av sexåringar i Stockholms län visar att övervikt och fetma är dubbelt så vanlig bland barn i familjer med kort utbildning.

– Nästan alla förskolor och skolor har tagit bort livsmedel med tillsatt socker, nu återstår att utbilda föräldrarna så att de slutar köpa hem läsk, chips, godis och kakor till sina barn, säger Liselotte Schäfer Elinder till SVT.

Övervikt och fetma kan leda till sämre folkhälsa.

Vuxendiabetes är nästan dubbelt så vanlig i de områden där barnfetman är högst och bryter också ut tidigare än i andra områden.

Fakta

Enkät mäter folkhälsan

Den nationella folkhälsoenkäten görs varje år sedan 2004 av Folkhälsomyndigheten.

Senast man gjorde enkäten var 2018, 40 000 slumpvist utvalda personer i åldrarna 16-84 år erbjöds att besvara en rad frågor, däribland mer raka sådana: Hur lång är du? Hur mycket väger du?

Den här informationen går att använda för att räkna fram BMI, Body mass index, och det kan berätta om en person har undervikt, normalvikt, övervikt eller fetma.

Visa merVisa mindre