Många unga tjejer på Östermalm mår dåligt enligt nya Stockholmsenkäten. Foto: Mostphotos

Mer än var tredje tjej i nian mår dåligt

Många unga på Östermalm mår dåligt – och sämst mår tjejerna. Flera uppger att de känner att de inte duger något till eller att de ofta är ledsna och deprimerade. Det visar Stockholmsenkäten.

  • Publicerad 15:19, 18 okt 2018

Mer än var tredje tjej i nian på Östermalm – 39 procent – känner sig ofta ledsen och deppig utan att veta varför. Bland killarna är det nästan var sjätte – 15 procent.

Det visar Stockholmsenkäten, som görs vartannat år och är en anonym enkätundersökning som besvaras av elever i Stockholms stads skolor.

Vill satsa på elevhälsa

Bland gymnasieeleverna är det ännu värre. Hälften av tjejerna – 49 procent – och var femte kille – 20 procent – i tvåan på gymnasiet på Östermalm säger att de ofta känner sig deppiga eller ledsna.

Alarmerande siffror, tycker staden.

– Ungas psykiska ohälsa måste tas på största allvar. Vi behöver fortsätta att satsa på elevhälsan och stärka samarbetet mellan skolan och socialtjänsten, sa dåvarande socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) när siffrorna för hela staden presenterades i somras.

Så många röker och dricker

När det kommer till rökning är innerstans tonåringar några av de som röker mest i staden. På Östermalm röker 17 procent av tjejerna och 7 procent av killarna i nian.

Sett till hela stan minskar dock rökningen något jämfört med enkäten för två år sedan. Det finns även en trend med att allt färre dricker alkohol i stan. Andelen som provat narkotika är också stabil över tid, enligt staden.

Det är dock fler som dricker alkohol än röker på Östermalm. 27 procent av killarna och 29 procent av tjejerna i nian svarade i enkäten att de har känt sig berusade någon gång den senaste månaden.

Vanligaste sättet att få alkohol är via syskons kompisar, medan det faktiskt är relativt ovanligt att alkoholen kommer från föräldrar enligt enkäten.

På Östermalm har 270 niondeklassare och 185 gymnasieelever svarat 2018. I hela stan svarade 4713 elever i nian och 3885 elever på gymnasiet.

Fakta

Så svarade de unga i nian på Östermalm

39 procent av tjejerna i nian ”känner sig ofta ledsna och deppiga utan att veta varför”  Bland killarna är samma siffra 15 procent.

35 procent av tejerna i nionde klass – säger dessutom att ”de ofta tycker att de inte duger till”. På samma fråga svarar 9 procent av killarna i samma årskull ja.

Tjejerna har överlag dessutom oftare ont i huvudet eller dålig aptit, sover sämre och oftare orolig mage.

På Östermalm röker 17 procent av tjejerna och 7 procent av killarna i nian.

27 procent av killarna och 29 procent av tjejerna i nian har känt sig berusade någon gång den senaste månaden.

28 procent av pojkarna och 14 procent av tjejerna har snattat de senaste 12 månaderna.

43 procent av tjejerna och 26 procent av killarna har tagit pengar hemma som inte var deras.

I Stockholmsenkäten, som görs vartannat år, svarar niondeklassare och andraringare på frågor om bland annat psykisk hälsa och om de röker och dricker. På Östermalm har 270 niondeklassare svarat 2018. och 185 gymnasieelever.

Källa: Stockholmsenkäten
Visa merVisa mindre