Illustrationsbild. Foto: Mostphotos

Mer än var tredje Haningebo kan cykla till jobbet på en kvart

Mer än var tredje Haningebo skulle kunna cykla till jobbet på en kvart, och hälften skulle göra det på en halvtimme. Men bara 2 procent av Haninges befolkning tar cykeln. Nu hoppas regionen att siffrorna ska mångdubblas.

  • Publicerad 06:00, 27 apr 2019

Idag görs bara omkring 5 procent av alla resor i länet med cykel. I Haninge är siffran ännu lägre, två procent cyklar.

Men senast till år 2030 vill Region Stockholm fyrdubbla siffrorna.

Och potentialen finns, visar en ny studie. 70 procent av invånarna i länet kan cykla till jobbet på 30 minuter eller mindre.

I Haninge skulle hälften av befolkningen kunna cykla till jobbet på en halvtimme – och cirka 37 procent kan cykla till jobbet på en kvart.

– Det finns en stor potential att öka cyklingen i länet om vi bygger för det, och det är intressant att potentialen är så utspridd, säger Ulf Eriksson, regional cykelsamordnare på Region Stockholm.


För samtidigt som rapporten ”Potential för arbetspendling med cykel i Stockholms län” innehåller väntade resultat, som att andelen cykelpendlare är störst i Solna, Stockholm och Lidingö, finns det saker som överraskar. Till exempel att andelen cykelpendlare med mindre än 15 minuters restid är störst i Södertälje (63 procent).

Nu hoppas Ulf Eriksson att Trafikverket och kommunerna tar vara på resultaten från studien.

– Den här rapporten är ett värdefullt planeringsunderlag och det är viktigt att de nya kunskaperna används av oss på Region Stockholm och av övriga som bygger och planerar trafiken i länet, säger han.

Mitt i söker Haninge kommuns trafikchef Helena Hartzell med anledning av rapporten.