Över hälften av äldre med hemtjänst i länet lider av att de är ensamma. Visar nya siffror. Foto: Mostphotos

Mer än hälften av länets äldre känner sig ensamma

De allra flesta av Stockholms läns äldre som har hemtjänst bor på egen hand. Mer än 50 procent känner att de besväras av ensamhet ibland eller ofta. Det visar en ny undersökning från Socialstyrelsen.

  • Publicerad 04:55, 8 okt 2018

Förutom fysiska och medicinska besvär är ensamhet en av de stora problemen som många av landets äldre upplever.

Av de äldre som har hjälp från hemtjänst i Stockholms län bor 76 procent av dem utan några andra vuxna i hushållet.

Totalt känner 53 procent av hemtjänstkunderna att de mår dåligt av ensamheten då och då eller ofta.

Ingen förbättring över tid

Siffrorna kommer från den årliga nationella enkätundersökningen som Socialstyrelsen skickar ut till personer över 65 år och som har hemtjänst eller bor på ett så kallat särskilt boende.

I Stockholms län har närmare 19 000 personer svarat på undersökningen.

Enkäten visar inte på några direkta förändringar över tid och andelen som känner sig besvärade av ensamhet är samma som de senaste två åren.

Detsamma gäller för äldres oro eller ångest. Där känner precis hälften av de äldre med hemtjänst i länet att de har lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest.

Har förtroende för personalen

Däremot är de allra flesta fortfarande nöjda med hjälpen de får från hemtjänsten.

Omkring 80 procent är mycket eller ganska nöjd med hemtjänsten och tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter korrekt.

Lika många känner sig mycket eller ganska trygga med att bo hemma med stöd av hemtjänsten. Över 90 procent känner förtroende för personalen och blir ofta bemötta på ett bra sätt.