Memos hus skadat: ”Trafikverket ska be om ursäkt”

Memo Kesmez menar att Trafikverkets sprängningar i marken under hans hus i Kälvesta orsakat skador på fastigheten. Men Trafikverket avslår Memos skadeståndsanspråk. – Jag vill bara att de fixar det och ber om ursäkt, säger Memo Kesmez.

  • Publicerad 17:00, 9 okt 2018

I marken under Memo Kesmez hus i Kälvesta har Trafikverket under året genomfört sprängningar i tunnelarbetet med Förbifart Stockholm. Att huset skulle drabbas av vibrationer var Memo medveten om. Men att fastigheten skulle skadas kunde han inte föreställa sig.

Han visar runt i villan som varit hans familjs hem sedan 1993. I badrummet har åtskilliga kakelplattor på en av väggarna släppt i samband med sprängningarna.

– Det blev som en boll på väggen och sedan ramlade plattorna av, säger Memo Kesmez.

På uteplatsen har stenplattorna satt sig.

– Ni ser ju hur ojämnt det är, plattorna har sjunkit ner. Det går inte ens att ställa ett bord här.

Även stenugnen på uteplatsen har skador, flertalet sprickor i teglet, och Memo berättar att ugnen numera inte går att använda.

Trafikverket skriver i sitt ärendebeslut att ”…kaklet med tiden ändå hade lossnat”. Kränkande, menar Memo Kesmez Foto: Anna Z Ek

Nekades ersättning

Memo Kesmez är säker på att skadorna tillkommit av markvibrationer från sprängningarna och krävde därför skadeersättning från Trafikverket. Men det nekades han.

Trafikverket gjorde med hjälp av ett konsultföretag en ansvarsbesiktning av fastigheten. Konsultföretag utredning ligger sedan till grund för Trafikverkets skadeståndsbeslut.

Efter besiktningen av Memos villa ansågs det inte finnas något orsakssamband mellan skadorna på fastigheten och sprängningarna i marken.

Trafikverket gav mig 1 500 kronor för besväret.

Memo Kesmez

Konsultföretaget menar att vibrationerna från sprängningarna kan ha orsakat att kakelplattorna i badrummet släppt, men att det inte är huvudorsaken. De skriver att  ”…kaklet med tiden ändå hade lossnat” och ”med rätt utfört arbete är det inte sannolikt att kakelplattor lossnar från väggen vid de vibrationsnivåer som uppmätts”.

En kränkande analys, tycker Memo.

– Min svärfar har gjort badrummet, han är murare och byggmästare och har jobbat hela sitt liv i Finland. Han skulle aldrig kakla om han inte kunde.

Han berättar att sprängningarna orsakat att kakelplattor lossnat även hos grannen som har ett nybyggt hus – vilket Mitt i senare får bekräftat.

Att stenplattorna satt sig beror enligt konsultföretaget på uttorkning av underliggande jordlager.

Stenugnen har spruckit på flera ställen. Foto: Anna Z Ek

Vill ha en ursäkt

Memo känner stor besvikelse över Trafikverkets sätt att hantera hans ärende.

– Trafikverket gav mig 1 500 kronor för besväret. Men jag vill inte ha några pengar. Jag vill bara att de fixar allt precis som det var förut och ber om ursäkt för sättet de har behandlat mig, säger Memo Kesmez.

Trafikverket svarar

Per Probeus är ansvarig för fastighet och avtal på Trafikverket och arbetar med Förbifart Stockholm. Han vill inte uttala sig kring Memos ärende.

– Jag väljer att inte kommentera enskilda fall. Generellt sett hanterar vi alla anmälningar om skador utifrån sina egna förutsättningar och det är viktigt att vi behandlar alla lika, säger Per Probeus.

Mitt i nämner konsultföretagets formulering om kaklet i Memos badrum som ”…med tiden ändå hade lossnat”.

– Nu har du läst en skaderapport, men för att bilda sig en uppfattning om hur skador bedöms bör man läsa flera rapporter. Det är i många fall en svårt hantering och vi hanterar många ärenden. Anser man sig blivit felbehandlad har man möjlighet att återkomma till oss. Vi är en statlig myndighet och vårt uppdrag är att göra rätt, säger Per Probeus.