Medlingen om gokartbanan tvärnitade

Torsdagens medling i arrendenämnden om gokartbanan i Stäket kom ingen vart. Nu går uppsagda Järfälla MK till tingsrätten med en stämningsansökan mot markägaren Sollentuna häradsallmänning.

  • Publicerad 16:13, 9 dec 2016

– Vi måste slåss för vår sak, säger Mikael Koffman, ordförande i Järfälla MK.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om turerna kring gokartbanan, som innebär att Järfälla MK måste lämna sin bana den 31 december. I arrendenämnden erbjöds klubben att få vara kvar i fyra år till – mot att man skulle avsäga sig besittningsrätt och all möjlighet att få skadestånd.

– Det var i princip ett rivningskontrakt. Vi skulle inte få någon ersättning när vi åker ut, så det sa vi blankt nej till, säger Mikael Koffman.

För ett par veckor sedan beslutade kommunstyrelsen i Järfälla att kommundirektören skulle undersöka om gokartbanan kunde flyttas, i första hand till någon annan plats inom Sollentuna häradsallmänning. Mikael Koffman berättar att kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) nu har hört av sig med beskedet att man har fått positivt besked från grannkommunen Upplands-Bro, även om det ännu bara är på utredningsstadiet.

Men Lennart Nilsson (KD), som har varit starkt kritisk till hur majoriteten har hanterat gokartbanan, är skeptisk.

– Att flytta banan kostar 60–70 miljoner. De pengarna har inte motorklubben. Och så kanske det tillkommer 100 miljoner i kostnad för marken.

Nilsson sätter i stället sitt hopp till att Sollentuna kommun, som är störste ägare i Sollentuna häradsallmänning, ska agera.

Sollentunas representant i häradsallmänningen, en tjänsteman, var med och tog beslut om att inte förlänga Järfälla MK:s arrende, men politikerna i Sollentuna har inte varit inblandade. Hittills.

– Nej, vi har inte fattat något politiskt beslut om det här. Eftersom detta är motorsportens ungdomsverksamhet och banan är en regional angelägenhet så tycker jag att det är viktigt att utreda möjligheten om banan kan vara kvar. Kanske tar vi upp det redan på kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag, säger Magnus Ramstrand (KD), kultur- och fritidsnämndens ordförande i Sollentuna.

Skulle häradsallmänningens beslut om uppsägning av motorklubben kunna rivas upp?

– Ja, ett beslut i styrelsen gäller tills styrelsen har fattat ett nytt beslut.