Medicin gav namn till badet

Kairobadet är tveklöst Väsbybornas förstaval när det gäller bad. Men det var ett pensionat som först lockade människor till Mälarens strand. Namnet – det kommer från en underlig mirakelmedicin.

  • Publicerad 07:32, 22 maj 2016

– Intet är som Kairo. Kairo haver hjälpt tusenden sinom tusenden och Kairo skall åter hjälpa tusenden.

Det var när Edvard Forsberg jobbade i en affär i Spånga som det kom in en man som ville sälja en medicin han kallade Kairo. Den skulle ha hjälpt tusentals människor.

Något inköp blev det aldrig men mötet levde kvar i Edvard Forsbergs minne och när han under 1920-talets andra hälft öppnade ett pensionat vid Mälaren i Upplands Väsby var namnfrågan enkelt avgjord. Pensionat Kairo kunde öppnas.

– Det var ett mindre pensionat och det var nog främst stockholmare i medelklassen som kom dit, berättar lokalhistorikern Roland Storm.

Pensionatet var populärt och utökades på 30-talet med en stuga på tomten som fick namnet Babylon.

1952 avvecklades pensionatverksamheten. Men Kairo hade etablerats som namn för platsen och själva pensionatet blev en populär festlokal.

– Det finns många lite äldre Väsbybor som har härliga och positiva minnen från olika fester där, säger Roland Storm.

Pensionatet blev lite av en startpunkt för mer publika verksamheter i området. Kanotklubben Glid bildades 1934 och 1949 togs de första stegen till en småbåtshamn. Dagens badplats anlades på 60-talet.

– Tidigare fanns Gamla Kairobadet som låg mellan dagen bad och kanotklubben, minns Roland Storm.

För Pensionat Kairo tog allt slut i slutet på 1980-talet i en våldsam brand. Någon återuppbyggnad blev aldrig av. Istället uppfördes dagens konferensanläggning i modern stil. Men som Edvard Forsberg nog hade sagt, intet är som Kairo pensionat.

Fakta

Utveckling i området

I mars hölls en medborgardialog om Sättra, Kairo och Runbyskogen.

Dialogen har till syfte att utveckla området efter medborgarnas önskemål.

Dialogen är också en konsekvens av att det blev nej i folkomröstningen om Väsby sjöstad som var planerad att bygga i området.

Källa: Upplands Väsby kommun.
Visa merVisa mindre