Boulebana har blivit verklighet. Foto: Christian Johansson

Medborgarförslagen som förverkligades i Vasastan

Förra året blev två medborgarförslag verklighet i Vasastan – och tre nya skickades in till stadsdelsnämnden.

  • Publicerad 05:00, 28 feb 2019

Medborgarförslag är ett sätt för medborgare att föra sin talan i kommunfullmäktige.

Under 2018 kom tre medborgarförslag in till Norrmalms stadsdelsnämnd:

  • Plantera träd vid Blekholmsterrassen.
  • Återinföra dryckesfontäner.
  • Bygga skateboard-park i Vasaparken.

Än så länge har inget av dessa blivit verklighet, men stadsdelsnämnden meddelar att samtliga har tagits vidare och möjligheterna att genomföra dem undersöks just nu.

Det här blev verklighet

Däremot verkställdes två tidigare förslag under 2018:

  • Boulebana öppnades i Observatorielunden.
  • Poesihörna skapades i den övre delen Observatorielunden.

Fakta

Så gör du för påverka

Skriv ett brev eller mejl till stadsdelen. Det ska framgå tydligt att det är ett medborgarförslag, det ska finnas en motivering.

Skriv kort och enkelt. Förslagsställarens namn är obligatorisk, övriga kontaktuppgifter är också önskvärt.

När förslaget kommit in till staden blir det en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att läsa det.

Stadsdelsnämnden ansvarar för frågor rörande förskola, parkmiljö, socialtjänst, demokrati och omsorg för äldre. Förslag som rör andra områden kommer att skickas vidare till berörd förvaltning.

Senast ett år ska det tas upp för beslut av politikerna på stadsdelsnämnden. Ofta går det snabbare än så.

Du bjuds in att vara med på sammanträdet och argumentera för ditt förslag.

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre