Grusytan ovanför Liljeholmsbadet ska fixas till, efter medborgarförslag. Foto: Matilda Klar

Medborgarförslagen som blir verklighet på Söder

Pimpa tråkig grusyta, pensionärslunch i skolor och nya dricksvattenkranar. Detta ska verklighet efter idéer från Söderbor. Kolla in listan på vilka medborgarförslag från 2018 som fick tummen upp.

  • Publicerad 11:59, 13 feb 2019

Lokalpolitiken kan ibland kännas långt borta. Men det finns en gräddfil in till maktens korridorer. Det kallas medborgarförslag.

2018 behandlades 38 förslag i Södermalms stadsdelsnämnd. Och för den som vill påverka närmiljön är chanserna statistisk relativt goda.

Var fjärde fick grönt ljus

Nära en fjärdedel av medborgarförslagen som tagits upp i stadsdelsnämnden det senaste året har eller ska blivit verklighet. Se listan nedan.

Några av förslagen som däremot fick kalla handen – och inte godkändes – var skejtramp i Skånegläntan, hundrastgårdar för tikar, nytt ungdomscenter i Hammarby sjöstad och cykelförbud vid Årstaviken.

Dessa förslag fick gehör:

Pimpa tråkig grusyta vid Hornstull

Grusytan nedanför korsningen av Bergsunds strand och Hornstulls strand ska fixas till med lek, sittplatser och blomsterplanteringar.

Offentlig drickskran på Mariatorget

En vattenutkastare sha ha placerats på Mariatorget under försommaren 2018.

Förbättringar i miljön runt Maria Beroendecentrum

Levandegör kring kvarteret Skjutsgossen med en glasskiosk eller kafé. Om detta blir verklighet är dock ännu oklart, men nämnden tycker att platsen har en stor potential att kunna utvecklas till något spännande.

Askkopp på Katarina Bangata 

En askkopp placeras ut på en stolpe mittemot restaurang Shanti på Katarina Bangata 58-60 i ett väl synligt läge.

Återinföra dricksvattenfontäner i staden

Södermalms stadsdelsförvaltning ska tillsammans med Stockholms vatten undersöka förutsättningarna till att återinrätta stängda dricksvattenfontäner i stadsdelen. Två av dessa finns i närheten av Bysis torg och Zinkensdamms t-bana.

Åtgärder vid badet vid betongbryggan i slutet av Reimersholmskajen

Betongbryggan är ogästvänligt att ligga och sola på. Nu ska det anläggas ett trägolv ovanpå betongen. Det ska också byggas ett mindre staket.

Pensionärslunch i stadsdelens skolor

Förvaltningen kommer kontakta några av skolorna på Södermalm för att stämma av om det finns möjlighet för några av dem att erbjuda pensionärslunch till en kostnad som skolorna avgör.

Skridskobana i Lilla Blecktornsparken

Vintertid spolas fotbollsplanen som naturisbana.

Synliggöra att ledarhundsekipage får vara i Södermalms kommunala lokaler

Där det finns ett förbud mot pälsdjur skyltas om att förbudet inte gäller ledar- och assistanshundar.

Fakta

Så gör du för påverka

Skriv ett brev eller mejl till stadsdelen. Det ska framgå tydligt att det är ett medborgarförslag, det ska finnas en motivering.

Skriv kort och enkelt. Förslagsställarens namn är obligatorisk, övriga kontaktuppgifter är också önskvärt.

Stadsdelsnämnden ansvarar för frågor rörande förskola, parkmiljö, socialtjänst, demokrati och omsorg för äldre. Förslag som rör andra områden kommer att skickas vidare till berörd förvaltning.

Förvaltningen har tre månader på sig att bereda ärendet, alltså ge förslag om politikern ska godkänna det eller inte.

Senast ett år ska det tas upp för beslut av politikerna på stadsdelsnämnden. Ofta går det snabbare än så.

Du bjuds in att vara med på sammanträdet och argumentera för ditt förslag.

Källa: Södermalms stadsdelsförvaltning
Visa merVisa mindre