Fick gehör. Stadsdelen lyssnar delvis på Kristoffer Storms medborgarförslag om ett hinder vid kanten av Bällstaån där ån rinner i öppen dager genom Sundby. Foto: Claudio Britos

Medborgarförslag kan bli av – delvis

Sundbybon Kristoffer Storm har en poäng tycker stadsdelen och planerar för säkerhetsåtgärder vid en del av Bällstaån. Själv trodde han inte att hans medborgarförslag skulle få effekt. – Nej, det kändes inte så.

  • Publicerad 16:45, 3 dec 2021

Jag välkomnar alla förbättringsåtgärder kring området.

En and går in för landning i Bällstaån. Fågeln landar elegant på den grumliga vattenytan.

Vattendraget Bällstaån kan vara förrädiskt. Där ån rinner i öppen dager genom ett bostadsområde i Sundby finns inget som avgränsar vattnet från omgivningen.

På ömse sidor om ån finns gångvägar. Under den timme Mitt i befinner sig på platsen rör sig en del människor på gångvägarna.

Några meter bort från ån bor Kristoffer Storm och hans familj.

Kristoffer Storms barn är ännu inte stora nog att få leka ensamma ute men Kristoffer oroas över vad som händer om lekande barn inte är uppmärksamma och råkar falla i vattnet.

– Efter sommaren var det mycket växtlighet vid å-kanten. Man såg inte var kanten var. Om det lekte barn här hade de svårt att se vattnet, säger Kristoffer.

Skickade in förslag

Kristoffer kontaktade stadsdelen, om att sätta upp ett staket vid ån. Stadsdelen gjorde hans förslag till ett medborgarförslag.

I veckan gick stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta delvis på Kristoffers förslag. I stället för staket blev beslutet att "avgränsa och stabilisera å-kanten", att göra å-kanten mer plan och även plantera träd och buskar vid å-kanten mellan Åkertegsgränd och Plogbillsgränd.

Vid ån kommer även livräddningsutrustning att sättas upp.

Att stadsdelen inte sätter upp stängsel motiverar man med att underhållet skulle försvåras och stängsel kan inge falsk trygghet, som att det inte går att garantera att stängslet inte har brister.

– Det är viktigt att beakta säkerheten men man måste se helhetsperspektivet, det finns flera perspektiv att beakta, säger Jonas Eliasson, avdelningschef på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Det är inte första gången stadsdelen lyssnar på inkomna medborgarförslag.

– Det händer från tid till annan, ett förslag om skejtpark är ett exempel. Stadsdelen försöker beakta medborgarförslag, säger Jonas Eliasson.

Kristoffer Storm hade för sin del inte väntat sig att stadsdelen skulle lyssna på hans förslag:

– Nej, det kändes inte så när jag kontaktade stadsdelen. Jag välkomnar alla förbättringsåtgärder kring området.

Då kan du skriva ett medborgarförslag – om du bor i stadsdelen

Endast personer som är folkbokförda i stadsdelen Spånga-Tensta kan lämna medborgarförslag till stadsdelsnämnden.

Ett medborgarförslag kan handla om förskola, omsorg för äldre eller personer med funktionsnedsättning, socialtjänst, demokratifrågor eller vissa typer av upprustning eller skötsle av parkmiljö.

Medborgarförslag ska innehålla ett konkret förslag som stadsdelsnämnden kan ta ställning till.

Medborgarförslagets sakfråga och förslag får inte ha behandlats av stadsdelsnämnden under det senaste året.

Källa: Riktlinjer för medborgarförslag Spånga-Tensta stadsdel

Visa merVisa mindre