Varje år arrangeras en stor graffitifestival i Snösätra. Foto: Linda Dahlin

Medborgarförslag: Gör Snösätra till kulturminnesmärke

Kulturminnesmärk hela Snösätra industriområde, se till att någon av stadens förvaltningar ansvarar för väghållningen och förbjud andrahandsuthyrning. Det är några av de punkter som framförs i ett medborgarförslag som inkommit till stadsdelen.

  • Publicerad 13:17, 28 jan 2020

Mitt i har tidigare berättat om när södra delen av Snösätra industriområde ska göras om till att bli en del av Rågsveds naturreservat.

Under våren ska området städas, sedan ska fastigheterna rivas och marken saneras.

Byggnader i Snösätra rivs när området blir naturreservat

Många associerar nog Snösätra till graffiti, och enligt ett medborgarförslag som inkommit till stadsdelen så väcker man kritik mot beslutet att delar av Snösätra blir en del av naturreservatet.

Området besöks av folk från hela världen

Medborgarförslaget

I medborgarförslaget radas en rad åtgärder upp, i syfte att bevara hela Snösätra. Man vill bland annat att hela området ska kulturminnesmärkas, att någon av stadens förvaltningar ska ansvara för väghållningen på Snösätravägen och Snösätragränd och att andrahandsuthyrning ska förbjudas, för att undvika oseriösa hyresgäster.

Slutligen skriver man att ”… området besöks av folk från hela världen. Turister – ensamma och i grupp, skolor, föreningar – ibland i form av busslaster. Turisterna tillför staden och olika näringsidkare avsevärda belopp. Stadens kostnader för att bevara området i nuvarande omfattning torde kosta knappt 2 miljoner årligen, medan slutnotan för att sanera tags och målningar ute på stan kan landa på 3-5 miljarder per år.”

Medborgarförslaget har skrivits under av Snösätra intresseförening och kultur, DNA-den nya akademin, Streetcorner, Maria skola, Kulturama, Dynamitklubben, Studiefrämjandet, Organiserat kaos och Rågsveds och Hagsätra fritidsgårdar.

Norra delen kan bli kulturpark

Förvaltningen har bearbetat medborgarförslaget, och svarar att förslaget är bra då det sätter fokus på att aktivt arbeta för att öka tryggheten, attraktiviteten och tillgängligheten i Snösätra.

Vidare hänvisar förvaltningen till stadsdelens verksamhetsplan för 2020, där förvaltningen, tillsammans med exploateringskontoret och kulturförvaltningen, ska utreda möjligheterna för en kulturpark i den norra delen av Snösätra.

Vidare menar förvaltningen att man i nuläget inte kan uttala sig om att eventuellt kulturminnesskydda Snösätra.

Medborgarförslaget ska tas upp på stadsdelsnämndens möte den 6 februari.