Säkrare. Förändringar på förslag längs med Prästgårdsvägen. Foto: Sandra Samppala

Medborgarförslag får gehör

  • Publicerad 09:53, 20 jul 2021

I ett Tyresöinitiativ, som medborgarförslag i Tyresö kallas, föreslås en gång- och cykelbana med belysning från Gimmersta längs med Prästgårdsvägen till Uddby gård. Initiativtagaren vill att ”boende i östra Tyresö kan ta sig till och från friluftsområdet lika tryggt som de som kommer från Krusbodahållet”.

Hennes förslag fick stöd av 122 personer. Senast kommunens hållbarhetstutskott träffades beslutades att en förstudie ska tas fram. Frågan ska vidare till kommunstyrelsen.

De som bor, jobbar eller studerar i Tyresö kan lämna in Tyresöinitiativ via kommunens hemsida. Får det stöd av minst 50 personer går det vidare för politiskt beslut.