Medborgare fick slå slag för stadsdelens miljöarbete

Gröna tak och solceller i Bagarmossen var ett av förslagen som kom upp när stadsdelen bjöd in medborgare, politiker och lokala aktörer för att prata miljö och hållbarhet.

  • Publicerad 19:00, 19 maj 2016

I samband med stadsdelsnämndens sammanträde onsdagen den 18 maj bjöd stadsdelen in medborgare, lokala föreningar, näringsliv och miljöintresserade till ett omställningsforum för miljö och social hållbarhet.

Anledningen till att forumet hölls var för att stadsdelen har fått in en mängd medborgarförslag rörande hur stadsdelen kan bli mer klimatsmart.

– Det finns ett stort intresse i stadsdelen och många vill jobba för en klimatsmart stadsdel. Målet är att förstärka dialogen mellan medborgarna och det lokala näringslivet, säger stadsdelsnämndens ordförande Ewa Larsson (MP).

Men även nya medborgarförslag ska ha sått frö under kvällen. Ett av dem var ett förslag att ha gröna tak och solceller vid Byälvsvägen i Bagarmossen.

– Då skulle vi i nämnden kunna hjälpa till att framföra det till bostadsbolaget, säger Ewa Larsson.

Politikerna ville även se hur väl stadsdelens arbete med miljön stämmer överens med klimatmålen som FN satte i november förra året.

– Det kom även in ett medborgarförslag att vi ska bli en av den mest hållbara stadsdelen i Stockholm. Att nämnden bjöd in till miljöforum visar att vi är på god väg, detta är något vi måste göra tillsammans, säger Ewa Larsson.