Björns trädgård. Här samlas olika grupper för att hjälpa socialt utsatta människor. Personerna på bilden har inte med artikeln att göra. Foto: Andreas Jennische

Matutdelning på Södermalm väcker ilska – ger bara åt svenska hemlösa

En grupp volontärer står i Björns trädgård och delar ut mat och kaffe till enbart svenska hemlösa. ”En rasistisk praktik” säger en person som dragit igång motaktionen Fika för alla.

  • Publicerad 06:35, 5 maj 2016

På helgerna bedriver en grupp volontärer en exkluderande form av välgörenhetsarbete i Björns trädgård.

Södermalmsnytt har pratat med en av initiativtagarna som är öppen med att matutdelningen enbart riktar sig till svenska hemlösa.

Efter intervjun ångrar hon sig och vill inte vara med i tidningen. Hon befarar att vi ska ”ge fel bild” och säger att matutdelningen ska ta paus.

– Vi har blivit hotade och sådant där så jag är försiktig med att lämna ut information.

Varför har ni blivit hotade?

– För att vi bara ger till svenska hemlösa. Vi har inte råd till mer. Vi ställer upp på vår fritid och med våra pengar och tid och kan inte ge till alla. Då har vi valt den gruppen som är minst gynnad. Det är de svenska hemlösa. De som inte får kaffe vid centralen och som alltid kommer sist in på härbärgena, säger hon.

Sett till hur staden arbetar med hemlöshet är det ett påstående som inte stämmer. Inhemska hemlösa har rätt till hjälp som EU-migranter inte har.

Vad gör ni när det kommer icke-svenskar eller EU-migranter?

– När de kommer från moskén brukar de be om en kopp kaffe och då brukar vi säga att vi inte har så det räcker till alla.

Men det blir ingen paus. Matutdelningen fortsätter. Gruppen fortsätter att stå i Björns trädgård på helgerna och har nu väckt ny uppmärksamhet.

Kvinnan har berättat att hon alltid ordnar så att någon står i Björns trädgård och skyddar matutdelarna.

Vilka skyddar er?

– Det tänker jag inte gå in på.

Enligt Aftonbladet har beskyddarna kopplingar till Nordisk ungdom, Sverigedemokraterna och Soldiers of Odin.

Södermalmspolisen vill inte uttala sig om några sådana kopplingar men säger att det rör sig gatupatruller i Björns trädgård.

Den selektiva matutdelningen är inget brott men den är problematisk, enligt polisen.

– Vi tycker att det är fantastiskt att man vill hjälpa utsatta personer med mat eller kläder men det är problematiskt när man riktar sig till enbart vissa specifika människor. Det kan skapa konflikter, säger Mats Eriksson på Stockholmspolisen.

Alternativ

En grupp som kallar sig Fika för alla har reagerat mot den selektiva hjälpinsatsen genom att erbjuda ett alternativ i Björns trädgård.

– Vi är en grupp vänner som möttes under höstens solidaritetsarbete. Vi står i Björns trädgård på lördagar och söndagar och delar ut kaffe och fikabröd till alla som behöver. Vi är ett alternativ till de andras rasistiska praktik, säger en av personerna bakom Fika för alla.

Fika för alla vänder sig till alla typer av människor som befinner sig i social utsatthet, oavsett ursprung eller språk. De kommer att fortsätta med sin insats i Björns trädgård tills vidare och tar gärna emot fler volontärer och bidrag.

– Alla är välkomna att komma förbi med både kaffe och fikabröd. Vi finns på plats klockan 13-16 på lördagar och söndagar. Vi ser gärna att man kan stanna till en stund och se om det är något annat man kan bidra med. Behovet är stort och den sociala utsattheten växer.

Stockholms hjälp till hemlösa

Hemlösa svenska medborgare har alltid rätt till hjälp av sin hemkommun. Stockholms stad har en tak över huvudet-garanti som innebär att den som är hemlös och över 20 år och som har sin tillhörighet i Stockholm kan ringa till Hemlöshetsmottagningen för att få en sovplats för natten. Det enda som kan hindra en hemlös att få logiplats över natten är våldsamt eller hotfullt beteende.

Stockholm stad förfogar över drygt 1 000 boendeplatser med olika omfattning av stöd för hemlösa. Utöver detta har SHIS (Stiftelsen hotellhem i Stockholm) ca 1 100 genomgångslägenheter.

EU-migranter och hemlösa personer som inte är svenska medborgare har inte samma rätt till hjälp. Stockholms stad har 130 akuta sovplatser för den gruppen hemlösa.

Visa merVisa mindre