"Jag ser allvarligt på de uppgifter som framkommit om hur Riddarens vårdcentral skött sin verksamhet", säger Anita Mattsson. Foto: Mitt i

Mattsson (S) om stängningen: "Får stora konsekvenser"

Riddarens vårdcentral i Tyresö kommer att stänga efter att Region Stockholm har sagt upp avtalet. "Att regionen nu väljer att säga upp avtalet med vårdaktören får stora konsekvenser för en redan ansträngd vårdsituation i Tyresö", säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

  • Publicerad 14:12, 25 mar 2021

Region Stockholm säger upp avtalen med Riddarens vårdcentraler i Kista, Märsta och Tyresö. Anledningen är att bland annat att de har fakturerat felaktigt, som Mitt i Tyresö skrev om under onsdagen.

Riddaren har inte heller betalat in skatt och arbetsgivaravgifter som de ska och inte heller redovisat sin vinst korrekt.

– Jag ser allvarligt på de uppgifter som framkommit om hur Riddarens vårdcentral skött sin verksamhet. Att regionen nu väljer att säga upp avtalet med vårdaktören får stora konsekvenser för en redan ansträngd vårdsituation i Tyresö, säger Anita Mattson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fusk med skatt och fakturor – regionen kastar ut flera vårdcentraler

De patienter som är listade hos Riddaren kommer få information från regionen om vart de nu ska vända sig. Enligt regionen finns det tillräcklig kapacitet att ta emot patienterna på övriga vårdcentraler.

– Vi är rätt tveksamma till det. När Riddaren och en till vårdcentral öppnade blev vårdsituationen bättre. Men jag är allvarligt oroad över den situation vi nu kommer att hamna i i Tyresö, säger Anita Mattsson.

Strand blir utan vårdcentral

När Riddaren stänger blir Tyresö Strand utan vårdcentral.

– Regionen kan inte i detta läget passivt vänta på den fria etableringsrätten och att en privat aktör ska etablera sig. Vi förväntar oss att regionen agerar och tar sitt ansvar för vården och ser till att patienterna har en ny vårdcentral att vända sig till

Att Riddaren fakturerat felaktigt uppdagades vid stickprovskontroller.

– Vi förväntar oss också att regionen redogör för hur de ska förbättra sin kontroll av oseriösa etableringar för att patienter inte ska hamna i kläm.