Foto: Jacob Hellgren

Matteusskolan får godkänt av Skolinspektionen

Anmäldes på grund av omdiskuterade kursen Ledaren i mig.

  • Publicerad 13:33, 15 jan 2014

Vi i Vasastan har under hösten berättat om den omdebatterade utbildningen Ledaren i mig på Matteusskolan. En utbildning som tidigare flitigt använts vid ledarskapsutveckling, och där eleverna får lära sig sju goda vanor. Bland annat riktade föräldrar och tidigare elever skarp kritik mot Ledaren i mig. Det blev även tre anmälningar mot skolans värdegrundsarbete till Skolinspektionen.
Nu är Skolinspektionen klara med sin tillsyn av skolan, där man bland annat intervjuat elever och lärare, och de har inga anmärkningar. De menar att det "bedrivs en verksamhet som uppfyller de krav som ställs i författningarna och att "det i skolan pågår ett aktivt värdegrundsarbete". Skolinspektionens granskning behandlar huruvida skollagen efterlevs och kraven uppfylls, inte befarade framtidsrisker med eller innehåll i en utbildning så länge den håller sig inom de ramarna.