Mats Lingfjord är väldigt nöjd med anläggningen. Foto: Oskar Carlsson

Mats löste vattenbristen med havsvatten

Mats Lingfjord tröttnade på osäkerheten i att få sitt vatten från brunnen. Nu har han och hans grannar byggt en avsaltningsanläggning och löst problemen. – Jag tror det är svårt att få renare vatten än det här, säger Mats Lingfjord.

  • Publicerad 10:51, 17 jul 2018

På Brevikshalvön i Tyresö har vattentillgången länge varit en aktuell fråga. Många får sitt vatten från den egna brunnen, men det är långt ifrån en garanti att brunnen alltid har vatten.

Därför började Mats Lingfjord i Sjöberga för ungefär fem år sedan att ta fram en säkrare lösning.

– När jag fick mitt vatten från brunnen var det nervöst varje dag, alltid lika spännande att se om det kom vatten eller inte. Jag tror inte folk kan föreställa sig hur det är när det inte finns vatten. Det är ett rent helvete, säger Mats Lingfjord.

Sedan ett år tillbaka tar han sitt vatten från havet, via en avsaltningsanläggning.

– Vi är nio fastigheter som delar på anläggningen och vi har investerat gemensamt i den. Kostnaden ligger på ungefär en miljon kronor, säger Mats Lingfjord.

Mats Lingfjord och hans grannar har tillsammans investerat i anläggningen.

Vattnet pumpas via slangar upp från havet till ett litet hus som Mats och hans grannar låtit bygga för anläggningen. Där renas det och pumpas vidare till de nio fastigheterna. Anläggningen producerar omkring sex kubik vatten per dygn och är enligt Mats en nödvändighet för fastigheterna som delar på den.

– Av dessa nio fastigheter har i princip alla för lite vatten i sina brunnar. Två stycken av oss har inte en droppe i sina brunnar från våren till oktober, säger Mats Lingfjord.

Han tror att många ser den här sortens lösning som komplicerad.

– Många tvekar nog inför det. Men det är inte så mycket pyssel med den. Sådana här anläggningar finns sedan länge på båtar och oljeplattformar, så det är ingen high tech, säger Mats.

Hans förhoppning är att andra nu ska våga ta efter.

– Vattnet vi får från anläggning är jättefint, jag tror det är svårt att få renare vatten än det här. Och anläggningen ger faktiskt mer än 100 kubikmeter vatten per månad tillbaka till halvön, via avloppsanläggningarna, säger Mats.

Här passerar havsvattnet under högt tryck genom några membran och sötvattnet separeras då ut.

Villaägareföreningen positiv

Sverker Forslin är ordförande i Tyresönäs villaägareförening. Han säger att boende på halvön måste vara sparsamma med det gemensamma grundvattnet.

– Tar vi ut mer än som finns så är det inte hållbart att bara borra djupare och djupare brunnar. Man kan minska uttag av grundvatten genom att samla regnvatten, till att spola och vattna med. Har man en pool som behöver fyllas på så är regnvatten det enda alternativet, säger Sverker Forslin och lägger till:

– Men den här metoden är säkrast, en avsaltningsanläggning.

Villaägareföreningen uppmuntrar folk till lokala lösningar likt den Mats och hans grannar investerat i. Fler avsaltningsanläggningar på halvön skulle innebära att mindre vatten tas från brunnar och därmed mindre påverkan på grundvattnet.

– Blir vi fler som använder sig av den här lösningen så är det bra för alla andra. Det bidrar till en god vattenbalans runtom på halvön, säger Sverker Forslin.

– Och då kanske kan de som tidigare haft sinande brunnar klarar sig, fyller Mats Lingfjord i.

Mats Lingfjord och Sverker Forslin.

En framtida lösning

Kommunen har planer på att utöka va-nätet till Brevikshalvön, men både Sverker och Mats gissar att det för området kring Sjöberga, som i kommunens detaljplan tillhör Yttre Brevik, skulle dröja ungefär 30 år till dess. Dessutom är det flera på halvön som tycker det skulle bli för dyrt.

– Kommunen tycker nog det är rationellt att ha en och samma lösning i hela kommunen – och det kan jag förstå. Men deras lösningar är ganska dyra och på vårt senaste årsmöte var det många som var förtvivlade över det, säger Sverker Forslin.

Sverker och Mats ser att stora delar av Brevikshalvön borde kunna få sitt vatten via avsaltningsanläggningar för att åtgärda den akuta vattenbristen.

– Jag vet att man till exempel på Öland har en kommunal avsaltningsanläggning. Så varför skulle inte vi på Brevikshalvön kunna göra likadant? säger Sverker Forslin.