Mats Gerdau (M) öppen för tiggeriförbud

På måndagen blev det klart att Vellinge kommun i Skåne får rätt att införa tiggeriförbud. I Nacka har frågan ännu inte diskuterats, men Mats Gerdau (M) säger att han står bakom ett nationellt förbud. – Det är ett problem att utsatta människor blir utnyttjade – oavsett vilken kommun det är i.

  • Publicerad 11:13, 18 dec 2018

På måndagen gav Högsta förvaltningsdomstolen i Vellinge kommun i Skåne klartecken för införandet av ett tiggeriförbud.

Beslutet är prejudicerande vilket innebär att detta öppnar för fler kommuner att följa i samma spår.

I Nacka har ett eventuellt tiggeriförbud ännu inte kommit på tal, men kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) säger att han gärna skulle se ett förbud på nationell nivå.

– Det vore bra med samma regler i alla kommuner. Det är ett problem att utsatta människor blir utnyttjade – oavsett vilken kommun det är i.

Kan bli aktuellt på kommunnivå

Mats Gerdau anser att tiggeriet är ett stort problem – i synnerhet för människorna som tvingas tigga – och om ett nationellt förbud inte blir aktuellt menar han att frågan i framtiden kan komma att tas upp på kommunnivå.

– Att sitta utanför Ica och tigga är inte någon långsiktig lösning. Sedan kan man hitta olika slags lösningar, men vi och de flesta andra ser problemet.

Var går gränsen för tiggeri? Ska exempelvis organisationer som samlar in pengar förbjudas?

– Det vet vi ju inte i och med att vi inte har tagit ställning än. Det finns en del regler som är svåra att kontrollera efterlevnad på och det finns säkert gråzoner och gränsdragningar. Det är därför det vore bättre med ett nationellt förbud. Då kan man reglera med nationell lagstiftning vad som är tillåtet och inte tillåtet.