sorteras. Hittills har runt 800 småhus fått de nya kärlen för matavfall. Foto: Mostphotos

Matavfallet ska få bussen att rulla

I höst blir det obligatoriskt för Vallentunabor i småhus att sortera sitt matavfall. Om en månad ska alla som bor i småhus ha fått nya kärl.

  • Publicerad 12:09, 7 sep 2021

Det som är så bra är att nu kommer vi verkligen kunna använda det som en resurs.

Redan 2015 blev det möjligt att sortera sitt matavfall för att det skulle kunna omvandlas till biogas, som till exempel driver bussar och sopbilar.

Men den frivilliga vägen har inte räckt för att få fart på sopsorteringen i Vallentuna.

Ny förordning

Kommunen har som mål att minska sopmängden med hela 90 procent fram till 2032. Dessutom har EU skärpt sin lagstiftning och sedan i fjol finns en ny avfallsförordning där återvinning och cirkulär ekonomi betonas.

– Matavfallet i Vallentuna har tidigare bränts, säger renhållningshandläggare Maria Sundesten. Det har varit bill-igare. Men nu försöker man öka incitamenten att använda matavfall som en resurs.

Under augusti och september delas 4 000 nya bruna tunnor ut till småhusen. För dem blir det sedan obligatoriskt att sortera potatisskal, kaffesump och andra matrester separat.

I lägenheter är det fort-farande frivilligt. Men när de nya taxorna bestäms kommer det att bli dyrare att inte sortera sitt matavfall än att göra det.

I våras skickade kommunen ut information till småhushushållen. Det finns också instruktionsfilmer på hemsidan.

– Vi har också lanserat en avfallsapp, där vi ska samla allt som rör avfall. Den är helt ny och blev klar i somras.

Ny version kommer

En uppdaterad version kommer i början av nästa år.

– Då kan varje villaägare få en påminnelse om när de ska ställa ut sitt kärl och man kan få aviseringar.

Reaktionerna har hittills inte varit så stora, kanske för att sopsortering hemma är relativt enkelt.

– Men vi gjorde en enkät för några år sedan. Då undrade de flesta varför det inte redan var obligatoriskt. De som komposterar tyckte inte det var nödvändigt. Men de kan ansöka om att undantas.

När sopbilen tagit hand om matavfallet körs det till Hagbytippen.

– Där lastas det om och åker vidare till en rötningsanläggning i Upplands-Bro och en liten del går till Uppsala Vatten. Det som är så bra är att nu kommer vi verkligen kunna använda det som en resurs. Det känns jättebra.

Vad är matavfall?

Allt biologiskt nedbrytbart avfall som bildas när man hanterar mat hemma, på restauranger och storkök eller i butiker.

Även det som hälls ut i vasken, som mjölkskvättar eller ursköljda förpackningar, är matavfall.

Skal, ben och liknande som blir över när man lagat mat är också matavfall.

Matavfall faller under kommunalt ansvar.


Källa: Vallentuna kommuns
avfallsföreskrifter

Visa merVisa mindre