Det verkar fantastiskt, säger Sven och Sonja Larsson från Snättringe om cykelsatsningen. Foto: Louise Kristoffersson

Massor med cykelsatsningar i Huddinge

Ett enormt cykelgarage i Flemingsberg med plats för 3500 hojar. Nya eller förbättrade cykelbanor på 22 sträckor. Huddinges cyklister får de närmaste tio åren förbättringar på en halv miljard kronor. Men tidtabellen är ännu oklar.

  • Publicerad 13:37, 24 aug 2017

Redan nu är det trångt i Huddingetrafiken. År 2030 beräknas befolkningen ha ökat till uppåt 150 000 invånare. Därför har kommunen bestämt sig för att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik.

– Vi har en offensiv cykelplan, säger Malin Danielsson, L, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad.

Den klubbades redan i fjol  med målet att öka cyklandet med elva procent. Redan nu byggs en ny gång- och cykelbana med separerade körfält på Åvägen.

– Om fler cyklar blir det också mer plats för dem som verkligen måste ta bilen. Och det blir fler som vågar cykla när det finns säkra cykelvägar, säger Malin Danielsson.

Nästa år börjar satsningen märkas på riktigt. Mellan 2018 och 2027 blir det förbättringar eller helt nya cykelbanor på hela 22 sträckor över hela kommunen. Mest spektakulärt är det enorma cykelgarage som planeras i Flemingsberg.

När det ska byggas är ännu oklart.

– Det är lite beroende av andra beslut som ska fattas om utbyggnaden av Spårväg Syd, säger Malin Danielsson.

I november antar Huddinge sin investeringsplan och först då får vi veta vilka av de 22 sträckorna som byggs först. Kommunens cykelplan beräknas kosta en halv miljard kronor.

För en kommun som nyligen antog en stram budget kan så stora cykelsatsningar te sig som en djärv prioritering.

– Cykelsatsningen är en investering och vi ju betalar inte pengarna på ett bräde. Den årliga kostnaden för lånen blir bara 2 miljoner. Så vi tar inte pengar från skolan och lägger på cykelvägar, säger Malin Danielsson. Det är som skillnaden mellan din vanliga hushållskassa och lånet på huset.

Huddinge får också pengar till cykelplanen genom den så kallade Sverigeförhandlingen, 62,5 miljoner i bidrag från staten, varav 22 miljoner för cykelgaraget i Flemingsberg.

Det beslutet togs i april och har kanske kommit i skymundan av förhandlingens satsningar på pendeltåg och tunnelbana.

Mitt i Huddinge Sven och Sonja Larsson från Snättringe är i stort sett nöjda med cykelvägarna redan nu.

– Det finns cykelvägar längs de alla större vägar och det är bra, säger Sonja Larsson.

– Vi visste inte om allt som ska göras. Men det verkar fantastiskt. Huddinge verkar satsa mycket på rörelse och hälsa, säger Sven Larsson.

Fakta

Allt det här byggs till 2027

Ett underjordiskt cykelgarage i Flemingsberg med plats för 3 500 cyklar. Det ska också finnas cykelservice i garaget.

Björnkullaringen – Regulatorvägen, ny cykelbana/-länk 1,1 km

Huddingevägen – Katrinebergsvägen, cykelbana/-länk breddas 6,2 km

Smista allé – Ryttarhalsvägen, cykelbana/-länk breddas 1,5 km

Björnkullavägen – Alfred Nobels allé, ny cykelbana/-länk 0,4 km

Katrinebergsvägen – Glömstavägen/Gustav Adolfsvägen, ny cykelbana/-länk 2 km

Loviseberg – Älggräsvägen (Tullinge), ny cykelbana/-länk 0,7 km

Häradsvägen – Karin Boyes gata, ny cykelbana/-länk 0,8 km

Förbifart Stockholm-Kungens kurvaleden, ny cykelbana/-länk 0,4 km

Dialoggatan – Mickelsbergsvägen (Stockholm), ny cykelbana/-länk 2,8 km

Ekgårdsvägen – Skärholmsvägen kommungräns, ny cykelbana/-länk 0,3 km

Glömstavägen – Kungens kurvaleden, ny cykelbana/-länk 1,9 km

Botkyrkaleden – Skärholmsvägen, cykelbana/-länk breddas 3,2 km

Skärholmsvägen – Ryttarhalsvägen, cykelbana/-länk breddas 2,5 km

Hälsovägen – Alfred Nobels allé kommungräns, cykelbana/-länk breddas 1,1 km

Katrinebergsvägen – Tvärförbindelse Södertörn, cykelbana/-länk breddas 1,4 km

Glömstavägen – Katrinbergsvägen kommungräns, cykelbana/-länk breddas 1,2 km

Glömstavägen – Talldalsvägen, cykelbana/-länk breddas 1,4 km

Smistavägen-Häradsvägen, cykelbana/-länk breddas 1,5 km

Gamla Södertäljevägen – Mickelsbergsvägen, cykelbana/-länk breddas 3,3 km

Smista allé – Juringe åväg 32, ny cykelbana/-länk 1,5 km

Kungens kurvaleden – Ekgårdsvägen, cykelbana/-länk breddas 0,6 km

Smista allé – Skördevägen 39, ny cykelbana/-länk 1,1 km

Källa: Huddinge kommun och Sverigeförhandlingen
Visa merVisa mindre