Upprustning. Måsholmstorget ska få nytt liv med bostäder, handel och service.

Måsholmstorget ska få ett lyft med hundratals nya bostäder

Södra delen av Skärholmens centrum ska få ett lyft. Vid Måsholmstorget och Vårbergsvägen planeras 600 nya bostäder, service, kultur och kontor.

  • Publicerad 05:00, 24 nov 2020

Den södra delen av Skärholmens centrum har länge varit lite av en bakgata. Men nu ska det bli ändring. Stadsbyggnadsnämnden har nu beslutat att påbörja planarbetet av 400 till 600 nya bostäder i området runt Måsholmstorget.

Knyta ihop Skärholmen och Kungens kurva

Och att göra om Vårbergsvägen till en stadsgata som knyter ihop Skärholmen med Kungens kurva.

Omgörningen innebär flera utmaningar eftersom det dels finns höjdskillnader i området och störningar från trafik från både Vårbergsvägen och E4/E20.

Stor utbyggnad i hela området

Förutom bostäder planeras här även service, kultur och nya arbetsplatser , kontor.

Området knyter an till utvecklingen av västra delen av Vårbergsvägen där staden planerar att bygga drygt 1300 nya bostäder, vård förskolor och skolor.