Växer? Martinskolan vill öppna en resursskola med plats för 50 elever i Hökarängen. Foto: Linn Matikka

Martinskolan vill starta resursskola

Martinskolan i Hökarängen vill öppna en resursskola för 50 elever. Högt söktryck och idén om en skola mitt emellan grundskola och särskola ligger bakom ansökan.

  • Publicerad 15:37, 8 apr 2016

Waldorfskolan ansöker hos Skolinspektionen om att få öppna en resursskola för 50 elever i årskurs f-9 i de befintliga lokalerna i Hökarängen. Skolan ska vara som en blandning mellan en grundskola och en särskola, säger Fredrik Arvas, ordförande i stiftelsen Martinskolan.

– Vi tar redan emot elever som är i behov av extra stöd och vi ser att det finns ett behov av någonting mitt emellan.

Han säger också att Martinskolan har ett högt söktryck och att de vill kunna ta in fler elever.

Jakob Holm är handläggare för ansökan på Skolinspektionen och han säger att de kommer att komma med ett beslut senast den sista september. Blir det ett ja, kan resursskolan öppna hösten 2017.

– Vi har bett Martinskolan att beskriva vilka elever de tänkt sig ska gå på den nya skolan och hur de vill organisera det, säger Jakob Holm.

Utbildningsförvaltningen är remissinstans till Skolinspektionen att de skriver i sitt svar att de ställer sig negativa till en fristående resursskola. De vill att Martinskolan använder Stockholms stads nuvarande modell med undervisning i särskilda grupper istället för att skapa en renodlad resursskola.

– Det funkar inte i praktiken, menar Fredrik Arvas.

Eftersom Martinskolan är en friskola har de, till skillnad från kommunala skolor, möjlighet att begränsa sin antagning. Det blir nu upp till Skolinspektionen att bedöma ansökan.