Markanvisningstävling för nytt trygghetsboende

Det behövs fler bostäder för äldre i Värmdö. Kommunen planerar att bygga ett nytt trygghetsboende i centrala Gustavsberg. Nu bjuder de in till en markanvisningstävling för byggrätten till trygghetsboendet.

  • Publicerad 13:48, 6 nov 2018

Värmdö kommun befinner sig i en fas med ett ökat antal innevånare och därmed ett stort behov av nya bostäder. Detta innebär också en ökad efterfrågan av bostäder för Värmdö kommuns äldre innevånare.

Värmdö kommun bjuder nu in till markanvisningstävling för byggrätt för trygghetsboende i centrala Gustavsberg.

Markanvisningstävling

Värmdö kommun bjuder nu in till markanvisningstävling för att uppföra ett trygghetsboende med cirka 30–40 hyreslägenheter om totalt cirka 2 800 kvm BTA inom en del av fastigheten Gustavsberg 1:144 i centrala Gustavsberg. Trygghetsboendet kommer att ligga i anslutning till Gustavsgården som är ett kommunalt särskilt boende för äldre. Marken ska upplåtas med tomträtt. Detaljplanearbetet för området är påbörjat och befinner sig mellan samråd och granskning, meddelar Värmdö kommun i ett pressmeddelande.

Tävlingen till för exploatörer

Markanvisningstävlingen är öppen för exploatörer med dokumenterad erfarenhet av och förmåga att genomföra liknande bostadsprojekt för trygghetsboende. Anbud ska vara Värmdö kommun tillhanda senast 20 december. Mer information finns på varmdo.se/gbergtavling