Markant fler unga i Sollentuna använder narkotika

Betydligt fler tonåringar i Sollentuna har använt narkotika jämfört med för två år sedan. Det visar kommunens stora underökning om ungdomars levnadsvanor.

  • Publicerad 10:18, 14 sep 2020

– Utvecklingen kan tyda på att det är en hög tillgänglighet på narkotika och en ökad tolerans bland unga i samhället. Samtidigt är det många fler unga som kommer i kontakt med narkotika men som väljer att tacka nej. Här gäller det för oss vuxna att fortsätta stärka ungdomarna med kunskap och strategier, säger Elisabeth Bengtsson, socialchef i Sollentuna.

Kommunernas undersökning Stockholmsenkäten genomförs vartannat år då elever i Stockholms län i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet svarar på frågor om alkohol- och drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor och psykisk hälsa.

Färre röker och super

I Sollentuna kommun svarade 1 388 elever på årets enkät, vilket är en svarsfrekvens på 79 procent.

Flera positiva tendenser kan noteras bland Sollentunas unga. Bland annat minskar både rökning och alkoholanvändning, både i årskurs 9 och i gymnasiets årskurs 2.

Men fler testar knark

Däremot ökar alltså narkotikaanvändandet.

I årskurs 9 uppger 15 procent av pojkarna och 8 procent av flickorna att de någon gång använt narkotika – en tydlig ökning mot 2018 då motsvarande siffror var 9 procent (pojkar) respektive 4 procent (flickor)

I gymnasiets år 2 har en fjärdedel av pojkarna använt narkotika, och bland flickorna är det 18 procent. Undersökningen visar också att allt fler unga använder narkotika regelbundet.

Färre känner sig trygga

Även när det gäller upplevd trygghet går utvecklingen åt fel håll.

I årskurs 9 uppger 81 procent av pojkarna och 60 procent av flickorna att de känner sig ganska eller mycket trygga när de går ut i sitt bostadsområde på kvällen, vilket är en minskning sedan 2018.

”Högt upp på agendan”

Trenden är liknande i gymnasiets år 2 där 80 procent av pojkarna och 62 procent av flickorna uppger att de känner sig trygga.

– Trygghetsfrågan är högt upp på agendan. Vi arbetar med veckovisa lägesbilder, tidiga insatser och kunskapsspridning men en hel del av arbetet sker ute i våra bostadsområden genom bland annat fältteam, väktare och frivilligorganisationer som morsor och farsor på stan, säger Elisabeth Bengtsson.

Fler har utsatts för misshandel

Fler pojkar och flickor än för två år sedan svarar att de har utsatts för misshandel.

Ungefär var tionde elev i såväl årskurs 9 som gymnasiets år 2 uppger att de blivit utsatt för någon typ av våld, hot eller kränkning av någon de varit ihop med eller intresserad av.

”Vuxna har en viktig roll”

Fler pojkar uppger att de har varit utsatta för sexuella trakasserier i årets undersökning jämfört med 2018, medan andelen bland flickor har minskat. Flickor blir dock oftare utsatta än pojkar, även om det alltså har jämnats ut.

– Vuxna har en viktig roll i att prata med unga kring sex, normer, värderingar och relationer, och där är skolan en viktig plattform, säger Seppo Karmitsa, (KD) ordförande i socialnämnden.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Se upp för algblomning i Sollentunas vatten

Nyheter Algerna kan vara giftiga visar provtagning Just nu finns det algblomning i Sollentuna, bland annat i Edsviken. Inte för att det är badväder, men skulle du trots allt fundera på ett dopp så tänk om.torsdag 22/10 16:15