Planområde. Här på ängen vid infarten till Evlinge föreslås 14 nya radhuslägenheter. Foto: Eva Tonström

Markägare i Evlinge pressar kommunen att få bygga

Kommunen återupptar planen för bostäder vid Evlingeinfarten. Orsak: Annars tänker markägaren bygga företagslokaler där istället. Förslaget nu är 14 lägenheter.

  • Publicerad 16:00, 8 jun 2022

Från början var det sagt att det skulle få byggas 27 lägenheter i flerbostadshus på ängen vid infarten till Evlinge på Värmdölandet.

Efter samråd och en mängd synpunkter från Evlingeborna, som bland annat tyckte att bygget blir för stort, har planen pausats. Det var 2019. Nu vill ägaren till marken, Kopparmora Fastighets AB, att planarbetet återupptas.

Blir det ett nej kommer företaget gå vidare med den byggrätt som redan finns på marken i en byggplan från 1963, nämligen bebyggelse för ”centrumändamål”. Det skulle innebära att ännu mer yta tas i anspråk.

Pressas att godkänna bostäder

Det här har försatt kommunens politiker i en märklig situation: Hur de än gör tvingas de gå med på att det byggs på ängen.

Det gör att man nu trots allt väljer att gå vidare med planarbetet, men med betydligt färre bostäder – 14 istället för 27. Dessutom byggs de i radhus istället för i flerbostadshus.

– Om inte byggnadsplanen från 1963 funnits hade vi pausat planarbetet för bostäder här. Nu är det viktigt att Evlinge- och Kopparmoraborna får möjlighet att tycka till om det nya bearbetade förslaget, säger Kristina Lång (C), ordförande i kommunstyrelsens planutskott.

Andreas Erenius köpte Kopparmora Fastighets AB, och den aktuella fastigheten, förra året.

– Det jag i första hand önskar är att kommunen går vidare med planarbetet med det justerade förslaget som vi är överens om och som smälter in i området, säger han.

– Men går inte det kommer jag att fortsätta jobba utifrån de förutsättningar, och den byggrätt, som redan finns på fastigheten. Min ambition är att utveckla marken, på ett eller annat sätt, tillägger han.

Ärendet var uppe på kommunstyrelsens planutskott igår. Nästa steg blir att skicka ut planen för granskning. I planen kommer även en ny gång- och cykelväg utmed Saltarövägen, sträckan Evlingevägen–Lanternvägen, att ritas in.

Kristina Lång (C), ordförande i kommunstyrelsens planutskott. Foto: Lars Åke Holst

Planområde. Här på ängen vid infarten till Evlinge föreslås 14 nya radhuslägenheter. Foto: Eva Tonström

Förslaget

Vad: 14 lägenheter i radhuslängor

Var: Fastigheten Kopparmora 2:224 ligger på ängen i korsningen Saltarövägen-Evlingevägen där man kör in i området Evlinge.

När: Ärendet togs upp i kommunstyrelsens planutskott i tisdags 7 juni, där majoriteten väntades besluta att återuppta planarbetet. Efter det ska planen skickas ut på granskning.

Mitt i Värmdö har berättat tidigare att kommunen pausat arbetet med nya detaljplaner på grund av att vägnätet inte klarar av mer trafik. Undantaget är ett tiotal planer som prioriterats, men dit hör inte Kopparmorafastigheten.

Visa merVisa mindre