Mark i Barkarby kan säljas för 18 miljoner

Den tredje september förväntas kommunstyrelsen sälja mark i Barkarbystaden för 18 miljoner. Vem som ska flytta in är dock ännu hemligt.

  • Publicerad 14:17, 23 aug 2018

Det är bygg- och fastigheteskoncernen Kilenkrysset som står som köpare av marken, om allt går som planerat.

Det handlar om en yta i etapp 1, en yta som tidigare var tänkt till sjukhuset.

Börsnoterat företag

Kommunstyrelsen förväntas klubba igenom såväl ett markanvisningsavtal som ett köpe- och exploateringsavtal.

Det är i nuläget hemligt vilket företag det är som ska använda ytan, men man vet att det handlar om att bygga två byggnader, dels en större kontorsbyggnad med cirka 800 kontorsplatser och dels en labb-och utvecklingsenhet.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) handlar det om ett börsnoterat och välrenommerat företag. 

– Mer än så vet jag inte i nuläget, säger han.

Nya arbetstillfällen möjliga

Affären kommer hamna på 18 miljoner kronor och kan också ge kommunen inkomster i framtiden, tror Claes Thunblad (S).

– Det här är jätteviktigt så vi är väldigt glada. Erfarenhetsmässigt är det så att när man gör en ny kontorsetablering så brukar det dyka upp nya arbetstillfällen i kommunen. Jag låter det vara osagt om det blir så här.

Vidare menar Thunblad att de märker ett ökat intresse för kontorsetableringar.

– Tidigare var Järfälla en kommun som var aktuell för utflyttning av företag, så det här är ju väldigt roligt. Nu är vi attraktiva för huvudkontor, säger han.