Marinexpert dömer ut Lövstaverket: Hotar dricksvattnet i Mälaren

Nu riktas ytterligare kritik mot planerna på att bygga ett värmeverk på den gamla soptippen i Lövsta i Hässelby. – Om det giftiga bottenslammet rivs upp kan hela östra Mälaren slås ut som dricksvattentäkt, säger professorn Ingemar Cato.

  • Publicerad 10:21, 8 maj 2019

Naturskyddsföreningen och flera andra aktörer har redan tidigare varit kritisk mot planerna på det nya värmeverket och riskerna som det medför för vattenkvaliteten i Mälaren.

Nu ger en rapport från Ingemar Cato, professor emeritus i maringeologi, ytterligare bränsle åt motståndet, rapporterar P4 Stockholm. Där slås fast platsen för det planerade Lövstaverket är mycket olämplig, eftersom både marken och sjöbotten utanför är full av föroreningar.

Gifter rivs upp

Nivåerna av tungmetallerna kadmium, koppar, kvicksilver, bly och zink är bland de högsta i hela landet, visar mätningarna, som gjordes på uppdrag av Sveriges geologiska undersökningar.

Dessutom finns höga halter av miljögifterna PCB och DDT i bottensedimentet. Giftet riskerar att rivas upp av fartygspropellrar, vilket skulle vara förödande för Mälaren där stockholmarna tar sitt dricksvatten.

– Det är en mycket olämplig plats för trafik med lastbåtar, säger Ingemar Cato.

Blev bara en fotnot

Enligt honom skulle platsen behöva muddras helt ren från gammalt sediment för att kunna användas för ändamålet.

Catos rapport är sju år gammal, och har hittills hamnat i skuggan i debatten om värmeverket. I Stockholm stads och energibolaget Stockholm Exergis underlag för byggplanerna nämns den bara i en fotnot.

MP-toppens svar

Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) säger att till P4 Stockholm att hon tar rapporten på allvar, och att nya provtagningar pågår.

– Jag utesluter inte att man på vissa ställen måste muddra och ta bort saker, säger hon.