Elisabeth Antfolk på fackförbundet Kommunal har inte känt till att privata vårdgivare har fått pengar från Stockholms stad. Hon vittnar om ett hårt år för medarbetarna som sett äldre gå bort i covid-19 och som drabbats av uppsägningar på grund av tomma platser.. Foto: Fredrik Sandin Carlsson & Mostphotos

Mångmiljonstöd till privata äldreboenden – ändå sägs personal upp

Drygt 35 miljoner har Stockholms stad gett privata vård- och omsorgsboenden som haft många tomma platser under pandemin. Trots det har personal sagts upp, enligt fackförbundet Kommunal som inte känt till bidragen.

  • Publicerad 05:15, 13 apr 2021

Pandemin har slagit hårt mot vård- och omsorgsboenden när många äldre gått bort i covid-19 och färre än vanligt har flyttat in.

Mer än dubbelt så många tomma rum på Stockholms äldreboenden

Det har grävt djupa hål i ekonomin, såväl på kommunala som privata boenden. För att stötta privata vårdgivare med många tomma platser har staden under 2020 betalat ut 35,2 miljoner kronor. Totalt har 27 privata vårdgivare fått ta del av coronastödet.

"Privata utförare mer utsatta"

Erik Slottner (KD), äldreborgarråd i Stockholm, menar att de kommunala verksamheterna är mer skyddade eftersom de kan omfördela pengar internt.

– De privata utförarna är på så sätt mer utsatta än de kommunala. Under den krissituation som vi var i under pandemins första fas så var det rimligt att ge dem någon form av ersättning, säger han.

Staden har dessutom tagit beslut som bidragit till att tomma platserna uppstått vilket har drabbat privata utförare särskilt hårt, enligt Erik Slottner. Till exempel stoppades möjligheten att flytta mellan boenden för att minska smittspridningen, vilket gjort att äldre som stått i kö till populära privata boenden inte kunde flytta dit trots att lediga platser uppstod.

Facket: "Personal har slitit livet ur sig"

För personalen har de många dödsfallen på boendena gjort 2020 till ett känslomässigt tungt år, enligt Elisabeth Antfolk, ordförande för Kommunals sektion Privat vård och omsorg i Stockholm. De många tomma rummen har också fått tuffa konsekvenser när personal sagts upp på grund av arbetsbrist på privata boenden, uppger hon.

–  Vi har både haft kortidspermitteringar och suttit i förhandlingar om uppsägningar på grund av arbetsbrist där folk har förlorat jobbet. Har man fått behålla jobbet så har man omplacerats och tvingats byta arbetsplats, säger Elisabeth Antfolk.

Att privata vårdgivare har kompenserats för tomma platser av staden har facket inte känt till. Det är inte pengar som har kommit verksamheterna eller personalen till del, uppger Elisabeth Antfolk.

– När jag nu har frågat arbetsgivare så är svaret att pengarna har använts för att minska minusresultateten i budgeten för förra året. Pengarna har inte gått till någonting annat än det. Vår personal har slitit livet ur sig, så om det kommer in extra pengar hade vi gärna sett att det hade gynnat dem som jobbar i verksamheterna, säger hon.

Uppsägningar på Vardaga

Vardaga står bakom sex av de privata bolagen som fick stöd från staden för tomma platser.

Enligt Vardaga har kompensationen från staden gått till deras verksamheter, men pengarna har inte täckt de förluster bolaget har haft på grund av den låga beläggningen.

Enligt Susanne Sjöberg, regionchef för Vardaga i Stockholm Syd, har det generellt varit ett stort tapp på deras boenden. De tomma platserna har lett till att anställda har förlorat jobben.

– Det har varit en del uppsägningar även om vi har försökt att i möjligaste mån omplacera till enheter där vi har fler boende. Men det är klart att om man inte får boende i sina verksamheter så påverkar det oss, säger Susanne Sjöberg på Vardaga.

Inga stora varsel på kommunala boenden

Mitt i har frågat samtliga stadsdelsförvaltningar som ansvarar för äldreomsorgen i kommunal regi om personal sagts upp på grund av tomma platser på vård- och omsorgsboenden.

Ingen stadsdel har haft uppsägningar av fast anställd personal på grund av arbetsbrist under 2020.

En av stadsdelarna, Kungsholmen, uppger att man har varslat ett antal medarbetare som haft vikariat.

Visa merVisa mindre