Många vill åt marken bredvid Maxi

Botkyrka kommun trappar upp marknadsföringen av jätteprojektet Södra Porten – ett av de nya företagsområden som nu håller på att ta form. – Intresset är väldigt stort, vi får in 2-3 ansökningar i veckan, säger kommunens projektchef Krister Stralström.

  • Publicerad 20:46, 2 okt 2015

Åkermarken mellan Botkyrka kyrka och McDonald´s
i Eriksberg (område A) är kommunens hetaste erbjudande just nu till företag som vill ha ett riktigt bra läge.

– De företag som etablerar sig här kommer att vara väldigt synliga från E4/E20 och ha mycket god tillgänglighet både med bil och tunnelbana. Vi fokuserar just nu på att hitta bästa möjliga användning av den här marken, som kommer att ha ett högt värde på marknaden, säger Krister Stralström, projektchef på kommunen.

Tanken är att det ska kunna bli en mix av handel och kontor. Sammanlagt ett 40-tal ansökningar har kommit in från olika aktörer som vill etablera sig i Södra Porten, allt från centrumbyggare till logistikföretag, föreningar och lättare industri, berättar Krister Stralström.

A-området norr om motorvägen hör också till de delar av Södra Porten som kommer att gå snabbast att bebygga. Målet är att de första avstyckningarna av tomter ska kunna göras redan innan årsskiftet.

– Sedan börjar detaljplaneprocessen som kan ta cirka två år. Vi tror att spaden ska kunna sättas i marken 2018, säger Stralström.

En stor del av den övriga marken i Södra Porten, totalt 37 hektar som ska rymma cirka 4 000 nya arbetsplatser, måste först stabiliseras och fyllas på med krossat berg – vilket redan har skett på cirka 6 hektar nedanför Botkyrkabacken.

– Marken görs byggbar samtidigt som planprocessen pågår, så vi behöver inte förlora någon tid, säger Krister Stralström.

Går att stycka av

Området närmast bakom Maxi går också att stycka av och ta i bruk med befintligt vägnät. För marken längre söderut krävs att Hågelbyleden får en helt ny vägsträckning. Målet är att projektet ska tas med i den nationella vägplanen och få statlig finansiering.

– Inga beslut är tagna ännu av Trafikverket, men vi trycker på ganska hårt. Jag tror att det kan komma att rassla till ganska snabbt, säger Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Den 16-17 september presenterade Botkyrka och samarbetspartnern Skanska planerna för Södra Porten på den stora fastighetsmässan Stockholm Business Arena.

– Det är första gången vi marknadsför kommunen med en egen monter ett sådant forum, inför arkitekter, investerare och byggherrar. Vi hade många besök, projekten väckte nyfikenhet och vi fick mycket positiv respons, berättar Anna Anderberg, näringslivschef i Botkyrka.

Flera nya företagsområden

Förutom Södra Porten satsar kommunen på att marknadsföra tre nya etableringsområden.

Området Loviseberg bakom brandstationen vid Tuna-rondellen rymmer fyra stora tomter, varav en nyligen har blivit klar för försäljning. Det blir företagsgruppen Vepia som ska flytta ihop och bygga ut sina olika verksamheter – inom entreprenad, konstgräs och lekplatsunderlag – med 30-40 anställda.

Rikstens företagspark lanserades härom veckan som ett nytt etableringsområde för små och medelstora företag. ”Tanken är att det ska bli en trevlig och småskalig företagsmiljö med alléplanteringar och grön fond”, förklarar samhällsbyggnadschefen Magnus Andersson.

Längs Alfred Nobels Allé, som binder ihop Tullinge villastad med den regionala stadskärnan Flemingsberg, hoppas kommunen på fler etableringar inom så kallad life science. Medicinteknikföretaget Bactiguard är redan på plats med cirka 80 anställda.

Visa merVisa mindre