Framförallt flickorna som svarat på enkäten vittnar om oro för att gå ut sent på kvällen. Foto: Åsa Sommarström/arkivfoto

Många unga rädda för att gå ut på kvällen

Hela 38 procent av tjejerna i årskurs nio i Enskede-Årsta-Vantör känner sig otrygga när de går ut i sitt område på kvällen. Det visar Stockholmsenkäten, som kartlägger levnadsvanor hos unga.

  • Publicerad 11:37, 29 okt 2020

Utsatthet för brott, användning av droger och psykisk hälsa är några områden som undersöks, i det som kallas Stockholmsenkäten.

Nu är svaren från årets enkät sammanställda. Och det finns flera frågor där resultaten är oroande.

38 procent av flickorna i årskurs nio uppger att de känner sig otrygga om de går ut ensamma en sen kväll i området. Motsvarande siffra för pojkar är bara 23 procent – och för flickor totalt i Stockholms stad 33 procent.

Bland flickor i årskurs 2 på gymnasiet svarar 36 procent att de känner sig otrygga om de går ut ensamma en sen kväll i området. Samma siffra bland pojkarna är 19 procent.

Ger forskningsunderlag

Enkätresultaten ska bland annat fungera som underlag för forskning och utveckling och planering av förebyggande insatser. Resultaten ska också bidra till att fördela resurser för förebyggande insatser och mobilisera skolpersonal, föräldrar och elever i förebyggande insatser.

Många tjejer i stadsdelen svarar att de har problem med huvudvärk och sömnsvårigheter. Hälften av flickorna i årskurs nio och knappt hälften av flickorna i årskurs två på gymnasiet har haft huvudvärk mins en gång i veckan under det senaste läsåret.

43 procent av flickorna i årskurs nio och 36 procent av flickorna i årskurs nio uppger att de haft dålig aptit minst en gång i veckan det senaste läsåret.

Nästan 10 000 ­elever svarade

Stockholmsenkäten görs vartannat år vid skolor i Stockholm.

I år svarade 9 574 elever vid 145 skolor på frågorna.

Från Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde deltog 497 niondeklassare och 239 elever i årskurs 2 på gymnasiet.

Visa merVisa mindre