Många unga men få invandrare på Söder

Södermalm brukar beskrivas som ungt, hippt och brokigt. Men stämmer det? Ungt och därmed hippt kan siffrorna bekräfta. Men mångfalden är det sämre beställt med. Andelen utlandsfödda är lägst i stan.

  • Publicerad 10:01, 12 aug 2016

Med tanke på Söders rykte som mångfaldens och toleransens stadsdel är det kanske lite förvånande att andelen med utländsk bakgrund är lägst i hela Stockholm. Bara 19 procent har det, att jämföra med snittet för staden som ligger på 32 procent.

Och när andelen med utländsk bakgrund är hög brukar de nordiska invandrare vara få. I Rinkeby kom hela 83 procent av invånarna med utländsk bakgrund från länder utanför Europa. På Söder var den andelen bara 40 procent.

Siffrorna finns i den senaste befolkningsöversikten för Stockholm, som släpptes vid halvårsskiftet.

Där framgår också att det finns gott om så kallade unga vuxna, alltså människor 20 och 39 år, som har tid och resurser att putsa på sin livsstil. På Söder utgör de med 32 procent en knapp tredjedel av befolkningen.

En orsak till det finns i hur lägenhetsbeståndet ser ut.

– Södermalm har många smålägenheter. 64 procent av alla lägenheter i Södermalm är ettor och tvåor vilket är den näst högsta andelen efter Kungsholmen med 69 procent.

Det säger Bilal Ata, statistiker på Sweco Society som varit med och tagit fram siffrorna.

Södermalm är som vi vet den största stadsdelen. 2015 räknade staden till 127 323 invånare, vilket är nästan fem gånger så många som i den minsta stadsdelen Älvsjö med 27 710 invånare. Södermalmsborna blev 1 007 personer fler, en ökning som till allra största delen beror på att det föddes fler än avled under året.

I stadsdelen finns också några av stans mest tättbefolkade områden som Södra station, Östra Katarina och Mariatorget.

Det är också svårt att längre beskriva Söder som en särskilt utsatt stadsdel. Andelen som fick ekonomiskt bistånd var bara en procent och de öppet arbetslösa bara 2,1 procent. Med innerstadsmått mätt är det ändå högt. På Norrmalm, Östermalm och Kungsholmen tog bara en halv procent emot ekonomiskt bistånd medan arbetslösheten var ungefär en halv procentenhet lägre.