FÖRE OCH EFTER? Så här ser det ut idag på sträckan vid Grubbensdammen, bilden till vänster. På den högra bilden ses hur staden tänker dra den nya cykelvägen. Foto: Per Brandt, Tyréns/Stockholms stad

Många tyckte till om ny cykelväg i park

Stadens vill dra en ny cykelväg genom Grubbensparken. En nyhet som fick många att tycka till på Mitt i:s Facebook.

  • Publicerad 18:00, 10 okt 2021

Förra veckan skrev vi om stadens planer på att dra en ny cykelbana från Grubbensdammen upp till Kungsholms strand. Tanken är att att separera cyklister och fotgängare längs en del av Kungsholms strandstig.

Men förslaget väckte kritik från närboende redan när det presenterades och en Kungsholmsbo har startat en Facebook-sida för att väcka opinion mot planerna.

Staden vill dra ny cykelväg genom park på Kungsholmen

På Mitt i Kungsholmens Facebooksida och i en lokal grupp väckte planerna också en del diskussioner. Här är några exempel:

"Tror inte detta gör något bättre egentligen"

"Denna lösning är kortsiktig och löser inte problemet på hela sträckan längst vattnet. Den behöver breddas från Inedalsgatan till stadshuset istället."

"Konstigt nog är det alltid de som är argast på cyklister som är emot cykelbanor. Som att de hellre VILL ha cyklister runt sig för att få vara arga. En mer rationell tanke hade varit - "Bra! Bygg cykelbana så de kan hålla sig där!"

"Jag tycker det kan vara bra att öka utrymmet. Det jag skulle ställa mig frågande till är resten av sträckan till Stadshuset - den är ju också bitvis ganska smal."

"Lite underligt att förbättra den delen av problemsträckan som redan är bredast och har bäst sikt. Resten av sträckan fram till Stadshuset är väl där fokus borde läggas istället."

"Idioti från början till slut"