Arvid Vikman (S), Reijo Kittilä (V) och Anders Ödmark (MP) är nyckelpersoner i Kungsholmens stadsdelsnämnd. Foto: Sara Flodin

Många tuffa frågor för styret i Kungsholmen

Kungsholmens politiker står inför flera utmaningar just nu. Brist på förskoleplatser, kris i socialtjänsten och nedskräpade parker är några av dem. Mitt i träffade företrädarna för de tre partierna som styr Kungsholmen och fick en lägesrapport.

  • Publicerad 11:47, 3 maj 2016

Många Kungsholmsbor vet nog inte vilka som styr stadsdelsnämnden. Men faktum är att stadsdelspolitikerna ansvarar för många frågor med direkt koppling till Kungsholmsborna: parkskötsel, förskola, äldrevård och socialtjänst. Stadsdelarna förfogar över ungefär hälften av stadens budget.

När Mitt i träffar de tre företrädarna för majoritetsstyret i Kungsholmen: Arvid Vikman (S), Anders Ödmark (MP) och Reijo Kittilä (V) handlar diskussionen till stor del om den allmänna krisen i socialtjänsten i hela Stockholm. Trycket från de många ensamkommande flyktingbarnen är en faktor. En annan är nya regler för snabba utredningar när barn misstänks fara illa.

Trycket har fått socialsekreterare att sluta och de tre politikerna är oroliga för att det ska bli en ond cirkel.

– Vi tar fram en lokal handlingsplan för hur vi ska möta de här utmaningarna. När de börjar sjukskriva sig blir det lätt en negativ spiral och det måste vi åtgärda tidigt, säger Arvid Vikman (S).

– Tidigt i våras tillförde vi en socialsekreterare. Efter sommaren inrättade vi en ny mottagningsgrupp för ensamkommande och tillförde två anställda. Men nu finns inga planer öka antalet anställda mer, fortsätter han.

En annan knäckfråga är förskolebristen på Stora Essingen där två förskolor riskerar att stängas på grund av tvister med grannar. Här finns ingen lösning i sikte.

– Förvaltningen har finkammat hela Stora Essingen och har inte hittat något konkret förslag på lokaler på själva ön, säger Reijo Kittilä.

Lokalbristen för förskolan är också ett skäl till att ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften – mindre barngrupper – inte infriats.

Snart två år efter valet, är grupperna till och med lite större än förut.

– Vi behöver nya lokaler men just nu ser det inte ut som att vi kan skaffa så många. Sedan behövs förstås mer personal. Det är inte heller lätt, då det är brist på förskolelärare i Stockholm, säger Arvid Vikman

Men det är inte bara dystra besked och hanterade av svåra situationer som fyller majoritetspolitikernas huvuden. Även satsningar väntar. En är en vegetarisk dag på stadsdelens förskolor, en annan är att 200 000 kronor läggs på parkodlingar.

Flera satsningar fokuserar på parkmiljön. Bland annat har politikerna uppdragit åt förvaltningen att utreda hur parkerna kan bli mer levande på vintern. En konstfrusen isbana i Rålis är ett förslag.

– Det skulle bli väldigt dyrt men det är något vi ser över. Man kan även titta på olika ljussättningar och kanske isskulpturer. Något jag personligen har drömt om är ett skidspår på Kungsholmen, säger Arvid Vikman.

En konkret sak är en informationskampanj i sommar mot nedskräpning. Med fler och bättre sopkorgar och information vill man få medborgarna att plocka upp sitt skräp.

– Vi hoppas det ska märkas för Kungsholmsborna, säger Arvid Vikman.

Fakta

Detta vill majoriteten satsa på kommande år

Feriearbete till alla Kungsholmsungdomar på sikt.

Mer ekologisk och vegetarisk mat i förskolan.

Ökad insamling av matavfall för produktion av biogas.

Utfasning av kemiskt farliga ämnen i förskolorna.

Fler stadsodlingar, utöver dem som startas nu.

Nya parkplaner för Kungsholmen med upprustningar och möjlighet att lägga till nya element.

Fairtrade-certifiera stadsdelen.

Gågata/gågator på Kungsholmen.

Fler kategoriboenden för äldre.

Bryta segregationen och samarbeta med ytterstadsstadsdelar. Fler boenden och mer samarbete mellan förskolor, skolor.

Fler föreningslokaler.

Mer kultur till medborgarna. På sikt graffitiväggar och andra kulturuttryck på öppna ytor.

Fler soptunnor och möjlighet att separera olika typer av avfall.

Höja hbtq-kompetensen inom nämndens verksamheter.

En vinterlevande stadsdel. Parkerna ska tas bättre tillvara på under hela året.

Hemtjänsten ska utveckla arbetssätten, bland annat med införandet av ramtid.

Visa merVisa mindre