Genrebild rökning. Foto: Janne Naess

Många tonårstjejer röker i Värmdö

Många av Värmdös flickor som går i årskurs 2 på gymnasiet röker cigaretter. Kommunen har högsta andelen tobaksrökande tjejer i årskursen över 12 års tid, visar den senaste Stockholmsenkäten.

  • Publicerad 11:39, 14 sep 2018

Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som bland annat rör ungdomars alkohol- och drogvanor, brott- och trygghetserfarenheter, skol- och fritidsvanor, psykiska hälsa och föräldrarelationer.

Den genomförs varannat år och riktar sig till ungdomar som går i grundskolans årskurs nio och gymnasiet årskurs två.

I Värmdö kommun svarade 821 ungdomar på enkäten, vilket är en svarsfrekvens på 82 procent. Eleverna går både på skolor på Värmdö och på skolor som är verksamma utanför kommunen.

I årets Stockholmsenkät sticker Värmdö ut när det gäller rökning tjejer.

Kommunen har idag den högsta andelen tobaksrökande tjejer i årskurs två på över 12 års tid, och att 27 procent av alla killar i årskurs två någon gång testat cannabis.

Det finns även positiva trender som sticker ut – enkäten visar att allt fler ungdomar i kommunen, sett i ett längre perspektiv, väljer att avstå alkohol.

Upplevs som tryggt

Värmdö upplevs tillsammans med Vaxholm och Lidingö som tryggt med lägst grad av ordningsproblem i bostadsområdet jämfört med andra kommuner i länet.

– Jag är väldigt glad över att Värmdö sticker ut som en kommun med låg grad av ordningsproblem, då trygghetsfrågorna är något som vi valt att prioritera. Men vi har också flera områden som vi behöver jobba vidare med framöver, exempelvis den höga andelen tobaksanvändande och områden som redan tidigare är kända av oss där det finns en upplevd otrygghet, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande Värmdö kommun i ett pressmeddelande.

Gratis föreläsning

På torsdag nästa, den 20 september, håller kommunen en föreläsning – ”Värmdös unga och droganvändning” – i Värmdö salen i Värmdö kommunhus. Föreläsningen är gratis och i första hand till för kommunens tonårsföräldrar.

På mötet kommer resultatet av Stockholmsenkäten att tas upp.

Mariella González Bonilla, droginformatör och Mini Maria behandlare i kommunen, kommer och berättar vad cannabis är och hur det påverkar unga människor. 

Marcus Warneby, kriminalinspektör på Nackapolisen, berättar om vad man som vuxen behöver vara uppmärksam på och hur polisen jobbar för att stoppa både försäljning och användande av narkotika.

Erik Mangen, trygghets- och säkerhetssamordnare, informerar om hur kommunen arbetar med trygghetsarbetet bland barn och unga och Linnea Järpestam, utredare i kommunen, berättar mer om resultatet i Stockholmsenkäten.

Här kan du läsa mer om resultatet från Stockholmsenkäten.