Krav och förväntningar gör många tjejer deprimerade, menar psykologen Sevil Bremer. Foto: Mostphotos

”Många tjejer går in i väggen”

Mitt i Solna berättade förra veckan om den psykiska ohälsan bland Solnas unga tjejer. På ungdomsmottagningen känns bilden igen. – Det blir en stress att passa in i alla miljöer, säger psykologen Sevil Bremer.

  • Publicerad 08:37, 18 sep 2018

Mitt i Solna berättade förra veckan om resultatet i Stockholmsenkäten. Många tjejer i Solna mår dåligt. 65 procent av tjejerna i tvåan på gymnasiet har sömnsvårigheter, varannan har huvudvärk och är ofta ledsen. Var tredje i nian har blivit mobbad.

Den psykiska ohälsan är betydligt mer utbredd hos tjejer än killar i Solna, visar enkäten.

Höga krav på tjejer

På Solnas ungdomsmottagning, som besöks av unga i åldern 12-23, känns bilden igen.

– Vi märker av att många känner nedstämdhet, har tvångstankar och ångest. Det kan vara oro inför framtiden, oro kring skolan och inför arbetsmarknaden, säger Sevil Bremer, psykolog och verksamhetschef på Solnas ungdomsmottagning.

Varför mår tjejer sämre än killar?

– Det är nog flera faktorer som ligger bakom. Det finns olika förväntningar beroende på kön. Förväntningar på tjejer om att de ska vara duktiga, snälla och vackra. Med tiden blir det egna förväntningar. Tjejer ställer höga krav på sig själva att passa in, ha rätt kläder, säga rätt saker och ha det rätta utseendet. Många influeras av andra genom att titta på Facebook och Instagram. Det blir en stress att passa in i alla miljöer, säger Sevil Bremer.

Kraven får en del att må dåligt.

– De kan leda till jättemycket ångest. Det finns många högpresterande tjejer som går in i väggen. De har fullproppade scheman med skola, fritid och träning som de kämpar och kämpar med.

Lång kö hos psykiatrin

Alltfler som söker sig till ungdomsmottagningen vill ha just psykologsamtal.

Sevil Bremer.

– De kanske har haft kontakt med skolkuratorn men behöver mer hjälp. Den psykiska ohälsan är ett växande problem. Problemet för oss är att det är svårt att hänvisa vidare om man har stora problem. Är man över 18 får man inte gå till bup och hos vuxenpsykiatrin kan det vara uppåt ett års väntetid, säger Sevil Bremer.

Sedan årsskiftet har ungdomsmottagningen ett projekt på Solna gymnasium med workshop kring psykisk ohälsa för att lyfta problemet och nå ut. Man har också utökat öppettiderna för att ungdomar i Solna ska kunna hinna med besök före och efter skolan.