Många som avlider av covid-19 dör ensamma

Över 800 personer har hittills dött i covid-19 i regionen, många av dem utan någon närstående vid sin sida. Men det innebär inte att anhöriga inte kan få ta farväl av den döende. Marcus Jensfelt, kurator på Sös, förklarar hur det går till.

  • Publicerad 04:55, 18 apr 2020

En ensam och plågsam död. Så tror nog många att det är för covid-19-patienterna.

Och tanken på detta underlättar förstås inte sorgearbetet för de närstående.

Men det är inte alltid så. Tvärtom.

– Om den medicinska bedömningen är att patienten inte kommer att överleva kontaktas de närstående och i de allra flesta fall går det att ordna så att de får komma och ta avsked trots att besöksförbud råder, säger Marcus Jensfelt, kurator på Södersjukhuset.

En del döende ligger på vårdavdelning, andra intensivvårdas. Oavsett krävs skyddsutrustning.

Kan inte stanna och vaka

Sjukvårdspersonal möter upp besökaren och förser denne med skydd. Man får sedan vara inne hos patienten en tid, men det går inte att stanna kvar och vaka i flera dygn som man ibland gör när någon ligger för döden på sjukhus.

– Därför är det är vanligare nu att patienten går bort utan att någon anhörig är närvarande just den stunden, säger han.

Rum för avsked

I sådana fall får närstående ta farväl i efterhand. Den döde får då oftast ligga kvar på sjuksalen och personalen försöker bädda och städa så att det ska vara fint där.

Även då krävs skyddsutrustning. Smitta kan finnas på kroppen och de anhöriga kanske vill klappa på och pyssla om den avlidna. Smittan kan även finnas på salen, berättar Marcus.

Sedan förs kroppen till bårhuset. Även där finns rum för avsked om det har dröjt innan anhöriga kunnat komma.

När en covid-19-patient ligger för döden gör man avsteg från besöksförbudet, säger Marcus Jensfelt, kurator på Sös. Foto: Torkel Ekqvist / Södersjukhuset

Praktiska spörsmål

Därefter hämtas kroppen av begravningsbyrån.

– Kort efter ett dödsfall handlar det mycket om praktiska frågor och där kan kurator vara ett stöd. Man kan även ha videosamtal med oss. En del kan också ha frågor om hur den döde haft det under sin sista tid, om hen haft ont eller haft ångest. Då kan vi se till att de får prata med behandlande läkare eller sköterska, säger Marcus Jensfelt.

Det finns också sjukhuskyrka och sjukhuspräst för dem som vill ha stöd därifrån.

Kan vara ångestfyllt

Om den döde plågats är förstås svårt att svara på.

– Upplevelsen av att inte kunna andas kan skapa ångest. Men patienten kan få mycket syrgas och lugnande medel som morfin. Det minskar lufthungern, säger han.

Uppfattar den döende att en närstående finns där?

– Det vet man inte. Vi brukar säga att man ska tänka att personen uppfattar att man är där och hör vad man säger. Personalen pratar som att patienten hör, och inte över huvudet, även om patienten är sövd. Det kan hända att personen vissa stunder uppfattar saker.

Fakta

Palliativ vård för covid-19-patienter

  • Patienter som är allvarligt sjuka i covid-19 kan drabbas av ARDS (akut lungskada med andningssvikt), sepsis, multiorgansvikt, njursvikt och hjärtsvikt.
  • Om alla möjligheter för tillfrisknande uttömts sätts palliativ vård in: Vård i livets slutskede.
  • Det innebär främst symptom- och smärtlindring.
  • Det kan vara morfin mot andnöd och hosta, febernedsättande preparat eller opiater mot ångest.
  • Vårdmiljön ska vara lugn. Utrustning som inte längre behövs tas bort.
  • Mänsklig kontakt är viktig.
Källa: Läkartidningen
Visa merVisa mindre