Engagerade. Grannarna Linda Devine, Birgit Norman och Inger Holte är emot byggplanerna, som bland annat innebär ett nytt hus bakom stenporten till vänster i bild. Foto: Pekka Pääkkö

Många säger nej till planerat bygge vid Münchenbryggeriet

Runt och i Münchenbryggeriet finns planer på att få till bland annat bo­städer och centrumlokaler. Men ett eventuellt ingrepp i den historiska miljön har fått många att reagera.

  • Publicerad 12:36, 21 jun 2022

Det är en fantastisk, historisk miljö vi har här.

För ett år sedan kunde Mitt i skriva om att AFA Fastigheter, som äger Münchenbryggeriet, hade planer på att bygga nya bostäder och lokaler för centrumverksamhet i området.

– Vi vill levandegöra Söder
Mälarstrand, och baksidan av huset mot berget som i dag kan upplevas som otillgängligt. Det blir en vitamininjektion, har Christian Persson, fastighetsutvecklare på AFA, tidigare sagt till Mitt i.

Eventuell byggstart ligger några år fram i tiden, men redan nu har ett motstånd till planerna väckts.

– Det är en fantastisk, historisk miljö. Det är bryggeriet och Villa Ludvigsberg med gamla arbetarbostäder omkring, säger Paula Grossman, som bor i närheten.

150 bostäder och nytt centrum – i Münchenbryggeriet

Känslig miljö. Byggplanerna är för invasiva och skulle förstöra området, menar grannarna Inger Holte, Birgit Norman och Linda Devine. Foto: Pekka Pääkkö

Engagerat sig mot planerna

Hon och flera grannar har startat en aktionsgrupp mot bygget.

– Byggplanerna skulle förstöra området, de är för invasiva. Det blir inte den miljö vi vill bevara för framtida generationer, säger Linda Devine, som också är med i gruppen.

– Området är till för alla och lockar både turister och stockholmare. Om man bygger tar man bort möjligheten att uppleva bryggeriet som det är i dag.

Stort intresse. Cirka 140 personer deltog i den historiska vandringen. Foto: Linda Devine

Vandringen leddes av Stockholmsguiden Peter Frisk. Foto: Linda Devine

Hoppas det stoppas

I maj anordnades en vandring runt bryggeriet för att lyfta platsens historia. Upp mot 140 personer närvarade.

– Alla tyckte planerna var rena galenskapen. Man har försökt bygga här tidigare, men det har tagit stopp innan det kommit till en detaljplaneändring, säger Paula Grossman.

Någon ”vitamininjektion” tycker hon inte behövs.

– Mälarsalen finns, balettskola, restauranger och festlokaler. Högalid är till sin själ en grön, öppen stadsdel. Det är ingen plats att bygga gallerior och biografer på.

”Väl medvetna”

Förra året startade planarbetet. På kommunen arbetas det nu med det förslag som ska presenteras på samrådet. Man är medveten om att det finns en oro över att den kulturhistoriska miljön ska påverkas negativt.

– Innan vi började skissa på förslaget gjorde vi en analys av kulturmiljön. Vi är väl medvetna om vilka värden som finns och vad vi har att förhålla oss till, säger Nynke De Long, stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret.

Tidigare var det sagt att samråd skulle hållas i sommar, men nu är det planerat till början av 2023.

– Vi måste göra olika utredningar och det tar tid. Fastighetsägaren tog initiativ till projektet och är väldigt noga med att vi tar fram ett förslag vi alla kan stå för.

Väntar in bearbetat förslag

Från politiskt håll gav den grönblå majoriteten i maj 2021 klartecken att påbörja planarbetet. De konstaterade att förutsättningar för ett ”spännande urbant förtätningsprojekt” kan finnas, men att det måste föregås av noggranna utredningar och avvägningar.

De underströk även att bland annat arkitektur, gestaltning, höjder och placering måste utformas så det underordnar sig den blåklassade miljön. Enligt stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) är det svårt att i dagsläget uttala sig om projektet då det bearbetade förslaget inte presenterats än.

Gammalt. Efter en brand 1893 byggdes bryggeriet om och ut till den byggnad vi i dag är bekanta med. Foto: Fotograf okänd, 1904. Stadsmuseet i Stockholm.

Planen i korthet

Västra delen av bryggeriet görs om till bostäder och fastigheten förlängs västerut. Ett nytt hus uppförs söder om huset, vid Villa Ludvigsberg.

Totalt tillförs 150 nya bostäder, lika många bostadsrätter som hyresrätter.

I marknivå skapas lokaler för exempelvis bibiotek, biograf och restaurang.

Målet är även att underlätta att ta sig till fots och med cykel genom området.

Tidplan:
Samråd: januari–februari 2023
Granskning: mars 2024
Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: augusti 2024
Antagande i kommunfullmäktige: september 2024

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Ett tag störst i Sverige

Grosshandelsbolaget C. C. Brusell & Co köpte marken 1855, då det låg en textil- och kakelfabrik där, och byggde om det till bryggeri.

Namnet Münchens Bryggeri skulle föra tankarna till bayersk öl, som var populärt på den tiden.

Större delen av bryggeriet förstördes 1893 under en brand. Då uppfördes det bryggeri som står på platsen än i dag.

I början av 1900-talet var det Sveriges största bryggeri. Det togs senare över av Pripp och Lyckholm som kom att bli Pripps.

1971 flyttade verksamheten till Bromma.

1974 tog staden över lokalerna för att riva och bygga lägenheter. Det stoppades efter kraftiga protester, som stöddes av bland andra Astrid Lindgren, P A Fogelström och Evert Taube.

Sedan 2007 ägs byggnaderna av AFA Fastigheter.

Källa: Münchenbryggeriet.se/Wikipedia

Visa merVisa mindre